Mensenwerk

‘Het Uitleenbureau van de Universiteitsbibliotheek voor de verbouwing van 1919’. Dat valt te lezen achter op de hier afgebeelde foto, afkomstig uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Na wat zoekwerk blijkt dat achter het bureau amanuensis* Andries Nienhuis zit. In de deuropening bevindt zich hoogstwaarschijnlijk tweede amanuensis J. Niewold en mogelijk staat bediende G. Langeveld vooraan.

Deze en andere foto’s zijn tot en met eind augustus te bekijken op de expositie ‘Bibliotheekwerk Mensenwerk’, gehouden ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Groningen. De expositie toont portretten van alle bibliothecarissen sinds 1615, van het personeel aan wankele tafeltjes tussen overvolle boekenkasten, van het ambachtelijke bindproces tot een dansfeestje tussen de catalogusboekjes.

*De amanuensis betrof een functie die hoger was dan die van bediende. In de negentiende eeuw was het degene die de boeken kocht, later degene die de uitleenwerkzaamheden deed. Vanaf de jaren twintig werd het woord amanuensis nauwelijks meer gebruikt in de bibliotheekwereld.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen