In memoriam: Alex Klugkist

Woensdag 15 augustus 2012 overleed Alex Klugkist, oud-bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn woning in Gasteren. Hij was al geruime tijd ziek. Alex Klugkist is 67 jaar oud geworden.

Alex Klugkist studeerde theologie en Semitische talen aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door een korte wetenschappelijke loopbaan in Groningen en Göttingen. Van 1973 tot 1976 was hij hoofd van het Centraal Bureau voor Aanmelding en Plaatsing van aanstaande eerstejaarsstudenten, welk bureau tot taak had de nieuwe numerus fixuswet uit te voeren. Daarna vervulde hij van 1976 tot 1982 de functie van secretaris-beheerder van de Groningse Faculteit der Letteren.

In 1982 promoveerde hij op een proefschrift over de ontwikkeling van het Aramese schrift; in hetzelfde jaar werd hij onderbibliothecaris voor de bedrijfsvoering bij de Bibliotheek van de RUG. Klugkist trad toe tot het management van de bibliotheek in een periode dat steeds meer informatie digitaal verscheen, maar tegelijkertijd de gedrukte collectie bleef groeien met ca. 50.000 banden per jaar.

Op 1 oktober 1990 volgde Alex Klugkist bibliothecaris Wim Koops op. Als bibliothecaris zette hij het proces van automatisering van de verschillende bibliotheekprocessen voort. De ontwikkelingen in de bibliotheekwereld gingen steeds sneller: digitalisering van tijdschriften en naslagwerken, de opmars van ebooks, met parallel hieraan de ontwikkeling van persoonlijke websites van wetenschappers, waarop ook hun publicaties te vinden waren. De bibliotheek ondersteunde dit door het opzetten van repositories en daaraan gekoppeld een registratiesysteem voor wetenschappelijke publicaties. Allemaal mondiale ontwikkelingen waaraan de Groningse bibliotheek, met toch slechts bescheiden personele en financiële middelen, onder leiding van Klugkist actief deelnam.

Alex was in en buiten zijn werk vooral een sociaal en betrokken mens. Bijzonder was bijvoorbeeld zijn inzet voor de universiteitsbibliotheek in Ouagadougou, de hoofdstad van het straatarme Burkina Faso, waar Klugkist verschillende keren heen reisde om de vorderingen te volgen.

De laatste jaren voor zijn pensionering stonden in het teken van een grote reorganisatie: Klugkist stond aan de basis van een plan voor een nieuwe geïntegreerde bibliotheekorganisatie. Het bijbehorende personeelsplan kwam eind december 2009 gereed. De voltooiing van de reorganisatie was voor hem een goed moment om met pensioen te gaan; de invoering van de nieuwe organisatiestructuur liet hij over aan zijn opvolgster Marjolein Nieboer. In januari 2010 nam hij afscheid als bibliothecaris.

Helaas heeft Alex niet lang van zijn pensioen mogen genieten. In 2011 werd maag- en slokdarmkanker bij hem geconstateerd. Na een operatie begin dit jaar leek de ziekte aanvankelijk goed bestreden, maar dit voorjaar dienden zich complicaties aan, die hem uiteindelijk fataal werden.

Met oud-collega Sybren Sybrandy schreef Alex Klugkist de afgelopen jaren aan het boek Aanwas van onsterfelijke boeken, Geschiedenis van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, 1615-2010. Helaas zal hij de publicatie van dit monumentale boek niet meer mogen meemaken; het zal eind van dit jaar verschijnen.

Ruim 25 jaar heeft Alex Klugkist zich ingezet voor de Bibliotheek RUG. Directie en medewerkers van de Bibliotheek hebben veel respect en waardering voor alles wat hij heeft betekend voor hen persoonlijk, voor de Bibliotheek en de RUG.

Namens de Bibliotheek RUG, Marjolein Nieboer

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen