Memoires Willem Oltmans digitaal te lezen en te doorzoeken

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren heeft de eerste 31 delen van de Memoires van de journalist Willem Oltmans gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. De Willem Oltmans Stichting en Uitgeverij Papieren Tijger in Breda werken ondertussen verder aan de voltooiing van de Memoires, die uiteindelijk zo’n 75 delen zullen tellen.

De journalist Willem Leonard Oltmans, die de wereld als zijn werkterrein zag, leefde van 1925 tot 2004. Hij hield zijn hele leven een uitgebreid dagboek bij. Die dagboeken bewerkte hij vervolgens tot memoires in dagboekvorm, die vanaf 1985 deel voor deel werden gepubliceerd. Bij zijn overlijden was hij gevorderd tot de jaren tachtig.

www.dbnl.org

Deze bijdrage komt uit IP nr. 8 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen