Maaike Verberk nieuwe directeur DEN

Maaike Verberk is de nieuwe directeur van DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur. Zij volgt per 1 februari Marco de Niet op, die in september afscheid nam als directeur van DEN. Verberk heeft diverse managementfuncties bekleed in de culturele sector en is momenteel zakelijk leider van Toneelgroep Amsterdam. Als directeur van DEN zal zij mede richting geven aan de nieuwe koers van DEN waarin digitalisering in de cultuursector een grote rol speelt.

Voordat zij zakelijk leider was van Toneelgroep Amsterdam was Maaike Verberk onder meer adjunct directeur bij Plaza Futura in Eindhoven, zakelijk leider van stichting STRP in Eindhoven en projectleider van stichting Jheronimus Bosch 500 in Den Bosch. In die functies heeft ze gewerkt aan kennisontwikkeling, kennisdeling, en toepassing van de digitale mogelijkheden voor cultuur.

Hermineke van Bockxmeer, namens de Raad van Toezicht, in een persbericht: “Met haar brede ervaring in de culturele sector in uiteenlopende functies, kan Maaike Verberk bij uitstek DEN als nationaal kennisinstituut verder op de kaart zetten en de bredere opdracht op het terrein van digitalisering in de culturele sector vorm geven. Met haar uitgebreide netwerk in de sector, bij de overheid en adviesraden en haar verbindende kracht, zal zij DEN ook verder positioneren in het strategisch netwerk digitaal cultureel erfgoed.”

Maaike Verberk over haar nieuwe functie bij DEN: “DEN heeft de mooie, uitdagende taak om samen met culturele instellingen te werken aan het digitaliseren van hun werk. Met de erfgoedsector heeft DEN al veel bereikt. Uit mijn huidige ervaring bij Toneelgroep Amsterdam weet ik dat cultuurmakers ook het belang zien van het digitaal bewaren en openbaar maken van hun producties en bijbehorend materiaal. Het is goed om zorgvuldig na te denken over op welke manier digitalisering recht doet aan al die prachtige dans- en theaterproducties. DEN werkt mee aan een toekomstbestendige culturele sector en ik heb heel veel zin om er aan de slag te gaan.”

DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij