Lintjesregen

Tussen de ruim zestig mensen die op 27 april in Amsterdam een koninklijke onderscheiding ontvingen en de bijbehorende versierselen door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan kregen opgespeld, bevonden zich twee informatieprofessionals. 

Martie Severt, manager van de Muziekbibliotheek van de Omroep, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding toegekend vanwege zijn verdiensten als oprichter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, Muziekarchieven en Muziekdocumentatiecentra (NVMB), als voormalig voorzitter van de IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) en mede-organisator van de IAML Conference 2009.

Jacques Spaapen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit wegens zijn bijzondere verdiensten bij de ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UB VU), waar hij van 1976 tot 2011 werkte, en voor zijn bijdrage aan ontwikkelingen op bibliotheekgebied op landelijk niveau. Hij was onder andere betrokken bij GO opleidingen, FOBID Commissie Ontsluiting, UKB-cat, Redactie Richtlijnen (GGC) en de Werkgroep Kwaliteit Database onder de Stuurgroep Consortium GII. Sinds zijn pensionering is hij werkzaam voor OCLC in Leiden.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen