Lifehacking

: Een interactief collegeVoor het intensiveren van de contacttijd tijdens colleges zijn er veel tools beschikbaar. Een ervan is Mentimeter.*Door: Leen LiefsoensInformatieprofessionals die colleges informatievaardigheden geven, weten het waarschijnlijk maar al te goed: het is soms lastig om als docent na te gaan of je studenten de behandelde stof écht tot zich door hebben laten dringen; vooral bij grote groepen. Daarnaast is het voor studenten niet altijd even aangenaam om alleen maar te luisteren. Met Mentimeter kun je studenten met hun eigen telefoon, laptop of tablet tijdens colleges laten reageren op vragen of stellingen.

Mentimeter vereist geen installatie, je kunt online via mentimeter.com werken. Wel kun je het in je powerpoint integreren door middel van een plugin. De gratis versie beperkt zich tot twee type vragen en vijf quizvragen per presentatie. Een van de type vragen is World Cloud, waarbij de antwoorden op een open vraag als een woordenwolk worden weergegeven. Dit geeft in één oogopslag een beeld van wat studenten met een bepaald onderwerp associëren. Een prima start voor een discussie!

De andere type vragen zijn: Multiple Choice, Image Choice (zelfde als Multiple Choice, maar dan met afbeeldingen), Scales (punten geven aan stellingen), Open Ended (open antwoorden), 100 Points (100 punten verdelen over de antwoordmogelijkheden), 2 by 2 Matrix (zelfde als Scale maar dan beoordelen langs twee assen) en Who will win? (stem uitbrengen). De studenten kunnen per vraag hun stem uitbrengen of antwoord geven via menti.com na het invoeren van een code.

Het opzetten van een interactief college kun je doen aan de hand van het volgende stappenplan: Allereerst leg je de leerdoelen vast en kijk je op welke momenten deze voorkomen in je college. Je knipt je college als het ware op en kijkt wanneer studenten in hun kennisniveau naar een volgende stap gaan (volgend leerdoel). Net voor dat punt is het namelijk handig om te toetsen of de kennisoverdracht voldoende is geslaagd, zodat je de studenten mee kunt nemen naar de volgende stap. Denk ten slotte na via welke methode (quiz, open vraag, discussie, et cetera) je wilt toetsen en kies daarbij de juiste tool. Mentimeter is namelijk een van de vele tools die er zijn om je colleges interactiever te maken; zie hier voor een overzicht.

* Met dank aan de inspirerende presentatie van Sylvia Moes (Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam) tijdens een bijeenkomst van het Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie (LOOWI).

Leen Liefsoens is redacteur van IP en senior informatiespecialist bij de bibliotheek van de Haagse Hogeschool.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2017. Het gehele nummer kun je hier lezen.