LIBER-directeur Susan Reilly: ‘Onderzoeksinformatie moet vrij kunnen stromen door Europa’

Executive director Susan Reilly heeft sinds december de leiding over LIBER, het Europese netwerk van onderzoeksbibliotheken in Den Haag. Wat zijn haar ambities?

Door: Matthijs van Otegem 

Vier jaar geleden kwam de Ierse Susan Reilly bij LIBER als EU projectmanager. ‘Het aantrekkelijke van deze plek is dat het me de kans gaf om meer van Europa te zien. Bovendien betrof het een nieuwe functie. Lekker pionieren! Ik had nooit gedacht dat ik vier jaar later de organisatie zou gaan leiden!’ LIBER zet zich in voor de belangen van Europese onderzoeksbibliotheken en hun medewerkers. ‘Het informatielandschap verandert zo snel dat geen enkele bibliotheek het zich kan veroorloven om binnen de eigen muren te blijven of zelfs binnen de eigen landsgrenzen,’ zegt Reilly.

LIBER stelt haar leden in staat om zich te ontwikkelen en internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. Reilly: ‘Onze beste onderzoekers werken internationaal samen en dat zou weerspiegeld moeten worden in hoe onderzoeksbibliotheken hen ondersteunen. Daarbij helpt de kracht van het getal: met meer dan 400 bibliotheken achter zich heeft LIBER een sterke stem bij de Europese beleidsmakers als het gaat om onderzoek en toegang tot informatie. Denk aan open access, copyright en research data management.’

Ambities

‘Voor dit jaar staat er veel op het programma,’ aldus Reilly. ‘We hebben een expertprogramma voor bibliotheekdirecteuren gelanceerd. Daarnaast leiden we in het EU OpenAireproject een Gold Open Access Pilot. Daarin is 4 miljoen euro beschikbaar om resultaten uit het 7e Europese kaderprogramma in gold OA te publiceren.’

Verder lobbyt LIBER actief voor hervorming van de Europese Auteursrichtlijn. ‘We hebben het initiatief genomen om een verklaring op te stellen over text en data mining. Op 6 mei is deze verklaring, “The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age”, in Brussel gepresenteerd.’

Den Haag is volgens Reilly echt de ‘bibliotheekwereldhoofdstad’. In het KB-gebouw zitten ook andere internationale organisaties zoals IFLA, EBLIDA, CERL en Europeana. ‘Bij elkaar zitten maakt een wereld van verschil in samenwerking en kennisuitwisseling.’

Veel op reis

Als Reilly in Den Haag werkt, praat ze als eerste bij met haar managementassistent. ‘Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze leden en weet dus altijd wat er speelt. De rest van de dag kan bestaan uit teamoverleg, online meetings met onze stuurgroepen of een telefonisch overleg met de president van de LIBER Board. Natuurlijk ben ik ook veel op reis. Het is fascinerend om alle variatie te zien in Europese bibliotheken.’

De volgende trip staat al in haar agenda: het jaarlijkse LIBERcongres, deze keer in Londen met als thema ‘Towards Open Science’. ‘Meer dan vierhonderd collega’s ontmoeten elkaar eind juni in Senate House. Wij willen dat onderzoeksinformatie vrij kan stromen door Europa; dit voorjaar brengen we dit ideaal een stapje dichterbij.’


LIBER

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) is opgericht in 1970. Inmiddels heeft dit Europese netwerk van onderzoeksbibliotheken meer dan 400 leden verspreid door heel Europa: universiteitsbibliotheken, onderzoeksinstituten, nationale bibliotheken et cetera. LIBER houdt kantoor in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Er werken zes mensen.

Enkele EU-projecten van LIBER:
  • PASTEUR4OA heeft tot doel om open access-beleid in de verschillende landen in Europa met elkaar in verband te brengen
  • FOSTER ontwikkelt een platform voor opleiding en training in open science.
  • Europeana Cloud is gericht op het ontwikkelen van diensten voor toegang tot cultureel erfgoed voor onderzoekers

 

Matthijs van Otegem is redacteur van IP, directeur van de UB van de Erasmus Universiteit Rotterdam en treasurer van LIBER.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 4 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen