Leidse bijzondere collecties stelt 3 miljoen digitale objecten beschikbaar

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) maakt via de nieuwe website Digital Collections ruim 3 miljoen digitale objecten (meer dan 60TB) wereldwijd beschikbaar voor onderwijs, onderzoek en het brede publiek. Digital Collections bevat gedigitaliseerde boeken, manuscripten, prenten, tekeningen, kaarten, foto’s en muziek uit de Leidse bijzondere collecties.

In Digital Collections is gedigitaliseerd of born digital materiaal uit de UBL opgenomen. Uiteenlopende collecties zijn op deze wijze raadpleegbaar, zoals het mythische epos La Galigo, opgenomen in UNESCO’s Memory of the World, Kaarten en Atlassen, Anatomische tekeningen, brieven van en aan Carolus Clusius (1526-1609), Fotoalbums, Westerse middeleeuwse handschriften, Zuidoost-Aziatische popmuziek, etc.  

Toegankelijkheid

De gedigitaliseerde collecties waren deels al beschikbaar via een veelvoud aan systemen. Het materiaal afkomstig uit de UBL en uit de voormalige bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is nu samengebracht in één omgeving.

Het gedigitaliseerd materiaal is wereldwijd gratis beschikbaar via open access onder de Creative Commons CC-BY Licentie. Een klein deel van de collecties is vanwege privacy of auteursrechten alleen voor bepaalde groepen toegankelijk of raadpleegbaar binnen de UBL.

De UBL zal de collecties ook in andere omgevingen zoals Europeana en meer gespecialiseerde portalen aanbieden zodat het geïntegreerd kan worden met gelijkaardige collecties van andere instellingen. De UBL maakt daarom ook gebruik van internationale en open standaarden om dit materiaal zo ruim mogelijk toegankelijk te maken. Het materiaal in Digital Collections is ook via de Catalogus van de UBL terug te vinden en te benaderen.

Mogelijkheden

De website Digital Collections bevat functionaliteiten zoals het zoeken in full text (waar beschikbaar), uitgebreide zoommogelijkheden en de optie om zelf materiaal te downloaden. Alle objecten zijn van permanente links voorzien waardoor deze geschikt zijn voor duurzame verwijzingen onder meer in wetenschappelijke publicaties.

Ontwikkeling

De website Digital Collections is continu in ontwikkeling. Er worden regelmatig nieuwe items gedigitaliseerd en toegevoegd. Daarnaast worden nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Zo wordt gewerkt aan specifieke mogelijkheden voor kaarten en ander geografisch materiaal, video’s van interactieve objecten, grootschalige download opties zodat deze collecties ook onderzocht kunnen worden gebruik makend van computationele technieken, en aan toepassingen (zoals het maken van annotaties) gebaseerd op het International Image Interoperability Framework (IIIF). De UBL is een founding member van het IIIF Consortium.

Beeld: Bagadata meets Aswatama, Leiden University Libraries (CC BY 4.0)