Landschap Nederlandse taal- en spraaktechnologie in kaart

Algoritmes zijn niet goed getraind op de Nederlandse taal. Het NAIN-consortium (Nederlandse AI voor het Nederlands) presenteert een landschapskaart van de huidige staat van taal- en spraaktechnologie in Nederland en Vlaanderen van waaruit de komende vijf jaar kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie. De resultaten zijn overal in de Nederlandse samenleving bruikbaar.

Een grote belemmering voor de benutting van AI in Nederland is dat bestaande algoritmes niet goed getraind zijn op de Nederlandse taal. Vooral dialecten, straattaal, accenten, kindertaal en spraakafwijkingen zijn problematisch. Dit probleem geldt voor de gehele publieke sector en voor alle Nederlandstalige interacties in de markt. Individuele organisaties ontwikkelen soms deeloplossingen voor specifieke domeinen, maar zonder een overkoepelend idee omdat daarvoor onvoldoende geld is.

Landschapskaart

In deze landschapskaart presenteert het NAIN-consortium de huidige staat van taal- en spraaktechnologie in Nederland en Vlaanderen. Vanuit deze landschapskaart kan de komende vijf jaar verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van state-of-the-art soevereine Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie, die inclusief, divers, transparant en uitlegbaar is, en waar domeinspecifieke extenties aan gekoppeld kunnen worden. De uiteindelijke resultaten van dit project zijn overal in de Nederlandse samenleving bruikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van zorghandeling zonder dat een zorgverlener diens handen van het bed hoeft te halen, bij het bellen van 112 om een ongeluk te melden en op de Twitter-feed van KLM om klanten snel en adequaat te woord te staan.

Verder lezen

Lees het hele rapport.