Lancering Het Digitaal Hulpplein op 16 december

Op 16 december 2014 zal minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Het Digitaal Hulpplein lanceren. Het Digitaal Hulpplein is een online platform dat burgers met beperkte digitale vaardigheden doorverwijst naar oefenlocaties waar zij deze vaardigheden kunnen verbeteren.

Het Digitaal Hulpplein streeft ernaar dat burgers zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de Belastingdienst, maar ook dat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt en kunnen genieten van de sociale kanten van internet. Op de website van het Hulpplein komen adressen waar onder meer cursussen worden gegeven. Ook komt er een telefoonlijn en een netwerk van vrijwilligers die mensen op weg helpen om hun computervaardigheden te verbeteren. Bij de lancering worden de website en de telefoonlijn officieel in gebruik genomen en gaat de bijbehorende promotiecampagne van start.

Inmiddels zijn er 32 bibliotheken die zich hebben aangemeld voor deelname maar het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) roept nog meer bibliotheken op om deel te nemen aan het project. Bibliotheken kunnen zich aanelden voor drie verschillende rollen, te weten:

  • doorverwijzer (doorverwijzen naar cursusaanbod van derden);
  • oefenlocatie (het aanbieden van cursussen);
  • oefenlocatie én doorverwijzer.

Bibliotheken die deel willen nemen en die voldoen aan de criteria (PDF) kunnen een intentieverklaringmailen naar hazinedar@siob.nl. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij Maaike Toonen van SIOB, via toonen@siob.nl.