Krantenleeszaal van Koninklijke Bibliotheek België krijgt makeover

Op maandag 12 maart opent de Koninklijke Bibliotheek van België de nieuwe leeszaal van de afdeling Kranten en hedendaagse media. Bezoekers kunnen hier  studeren, lezen, de collectie te raadplegen of ontspannen. Ook zijn er ruimtes waar mensen kunnen afspreken om te vergaderen of te werken. In totaal zijn er 190 zitplaatsen beschikbaar.

De toegankelijkheid van de leeszaal kreeg extra aandacht; zo is er een lift naar de mezzanine voor personen met beperkte mobiliteit. Het zonlicht valt binnen langs de grote ramen die uitkijken over de Kunstberg en op die manier het contact met de stad buiten versterken. De nieuwe ledverlichting zorgt voor extra helderheid.

Totem

Tussen de individuele zitplaatsen, grote tafels en zeteltjes staat een totem bekleed met voorpagina’s van kranten, die de geschiedenis en de diversiteit van de Belgische geschreven pers toont.

Collecties raadplegen

De collectie bestaat uit meer dan 2.000 Belgische en 500 buitenlandse krantentitels, daterend van 1800 tot vandaag. De gedigitaliseerde kranten zijn toegankelijk via de interface BelgicaPress. De rest van de collecties is beschikbaar op microfilm of via de papieren exemplaren die de bezoeker kan aanvragen via de catalogus.

‘Openheid van visie’

“Het bibliotheekconcept van consultatie van de meest verscheiden media, van lectuur, studie, co-working en gesprek is nieuw,” aldus staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir in een persbericht. “Het speelt in op een groeiende vraag van onderzoekers, studenten en creatievelingen die massaal gebruik wensen te maken van de bibliotheekinfrastructuur in de hoofdstad. De grootste bibliotheek van België wil meer zijn dan een plaats van individuele kennisoverdracht en stilte. Ze zet in op openheid en toegankelijkheid van de collecties en de infrastructuur, met aandacht voor personen met beperkte bewegingsmogelijkheden. Ik juich deze openheid van visie en aanpak toe.”

Toekomst

“De komende jaren zullen we extra inzetten op het verbeteren van de toegankelijkheid van onze infrastructuur en van onze collecties, en dit zowel ter plaatse als online,” aldus algemeen directeur a.i. Sara Lammens. “We willen de bezoeker een zo eenvoudig mogelijke toegang bieden tot ons uitzonderlijk rijk historisch en cultureel patrimonium. Dankzij dit renovatieproject creëren we alvast een zeer aangenaam kader waarin de bezoeker kan werken, studeren of ontspannen, en waarin hij bovenal gebruik kan maken van een uitzonderlijk rijke verzameling Belgische en buitenlandse kranten.”

Nieuw bibliotheekbeheersysteem

Het renovatieproject maakt deel uit van een globaler plan om de toegang tot zowel het gebouw als de collecties te verbeteren. De Koninklijke Bibliotheek wil haar collecties “meer dan ooit gaan openstellen en delen met de wereld”. Niet alleen de vernieuwde leeszaal moet hieraan bijdragen, maar ook de aankoop van een nieuw bibliotheekbeheersysteem. De catalogus van dit beheersysteem vormt volgens de bibliotheek het meest zichtbare onderdeel. Op dit moment wordt het systeem getest; over enkele maanden gaat het live.

De nieuwe zaal
De zaal in 2000
De zaal in 1969