Kennisbank AI en Publieke Waarden bundelt kennis over impact AI

Politici, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen wat AI-issues betreft voortaan terecht bij de kennisbank AI en Publieke Waarden, zo meldt Digitaleoverheid.nl. In de kennisbank zijn veel relevante en actuele stukken over deze thema’s te vinden.

Steeds meer Nederlandse overheden houden zich bezig met AI-toepassingen voor het oppakken van maatschappelijke opgaven. Of het nou gaat om het bestrijden van criminaliteit, verwerken van landbouwdata of zelfrijdende auto’s; zowel lokale als nationale overheden passen steeds vaker AI toe. Daarbij is de impact van AI op mensenrechten en publieke waarden een heel actueel thema, zowel in Nederland als internationaal. Denk aan kwesties rond gezichtsherkenning of discriminerende algoritmen op de arbeidsmarkt.

De kennisbank AI en Publieke Waarden bundelt wetenschappelijk onderzoek, verschillende onderzoeksrapporten en relevante Kamerstukken over AI en mensenrechten. Sinds de lancering vorige maand bevat het meer dan 130 rapporten en onderzoeken. Dat wordt steeds aangevuld met actuele documenten.

De kennisbank is ontwikkeld voor het samenwerkingsplatform AI, Publieke Waarden en Mensenrechten. Dat platform is bedoeld om kennis uit te wisselen over AI: hoe kunnen we de kansen benutten, maar ook de risico’s voor de publieke waarden en mensenrechten in beeld krijgen? Zowel het platform als de kennisbank is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.