KB-sessie: Heruitvinden van de digitale publieke ruimte

De digitale publieke ruimte is sinds de start van het internet sterk veranderd, mede door de opkomst van grote platforms als Google en Facebook. Voor gebruikers is het daardoor moeilijker geworden om controle te houden over hun data, die kunnen worden gebruikt en verhandeld zonder dat zij dit willen. Ruben Verborgh geeft op 12 november a.s. aan hoe SOLID publieke organisaties kan helpen om deze uitdagingen, nu en in de toekomst, aan te gaan.

Publieke organisaties vragen zich nu af hoe zij hun publiek kunnen bereiken en verbinden op een manier die recht doet aan publieke waarden zoals veiligheid en toegankelijkheid. Een relevante ontwikkeling hierbij is SOLID, een initiatief van de ‘ontdekker’ van het internet, Tim Berners-Lee. SOLID staat voor Social Linked Data en wil door middel van een gedecentraliseerd web het data-eigenaarschap van gebruikers versterken.

In deze sessie met Ruben Verborgh (professor op het gebied van Decentralized Web technology bij IDLab, Universiteit Gent) bespreken we hoe SOLID publieke organisaties kan helpen om deze uitdagingen, nu en in de toekomst, aan te gaan.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers van publieke organisaties en voor mensen die interesse hebben in de ontwikkeling van het internet.

Aanmelden

Deelname aan deze sessie is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan door een e-mail te sturen aan renate.vanderflier@kb.nl

Waar en wanneer

Datum: dinsdag 12 november 2019, 14.00-17.00 uur. Plaats: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag, Visboekzaal (A2.212)

(Beeld: Pixabay / Free-Photos)