KB maakt webcollectie van Chinese gemeenschap in Nederland

Tijdens Chinees Nieuwjaar (5 februari 2019) maakt de Koninklijke Bibliotheek (KB) een collectie bekend met gearchiveerde websites van de Chinese gemeenschap in Nederland. Dit is de eerste speciale webcollectie van een Chinese gemeenschap ter wereld. Met deze bekendmaking vraagt de KB aandacht voor het belang van webarchivering van de digitale cultuur van minderheden in ons land.

In 2018 heeft de KB websites van cultuurhistorisch belang geselecteerd die door de Chinese gemeenschap in Nederland op het wereldwijde web zijn gepubliceerd. Bij deze selectie heeft de KB hulp gekregen van de Chinese stagiaire Kitty Lin, studente Heritage Studies aan de Universiteit van Amsterdam. De Chinese gemeenschap is al meer dan honderd jaar aanwezig in ons land, zeer divers van cultuur en samenstelling en afkomstig uit Nederlands-Indië, Suriname en China.

450 websites

Lin heeft ongeveer 450 websites geselecteerd die samen een representatieve dwarsdoorsnede vormen van de Chinese cultuur in Nederland. Tot de collectie behoren blogs, sites van winkels, scholen en culturele instellingen, sites over Chinese gezondheidszorg en medicijnen, sites van politici en bekende personen, sites over religie en gewijd aan Chinese rituelen, feesten en over Nederlands-Chinese betrekkingen. De sites zijn in het Nederlands, Engels en Chinees geschreven of de inhoud is een combinatie van twee of meer talen. Samen geeft deze collectie een verrassende digitale kijk op een relatief onbekende, maar maatschappelijk zeer succesvolle minderheid in ons land.

De inhoud en de betekenis van de webcollectie ‘Chinees Nederland’ is beschreven in een Engelstalige digitale collectiebeschrijving. De collectie zelf is op termijn te bestuderen in de leeszaal van de KB met een geldige jaarpas.

Voor onderzoekers en andere belangstellenden is nu al een dataset met URL’s en een linkanalyse voorhanden. Deze data zijn hier te vinden.

Over webarchivering

Websites zijn kwetsbaar als digitaal erfgoed en het bewaren ervan is bijzonder urgent voor huidige en toekomstige onderzoekers van de Nederlandse digitale cultuur. Het belang van het behoud van websites als digitaal erfgoed is in 2003 wereldwijd erkend in het Unesco Charter on the Preservation of Digital Heritage. De Koninklijke Bibliotheek streeft sinds 2007 naar het bewaren van een representatief deel van het Nederlandse web in haar collectie die inmiddels ruim 15.000 geselecteerde websites bevat.