Karin Lodder nieuwe manager van Bibliotheek Vredespaleis

Karin Lodder is op 1 juni gestart als nieuwe manager van de Bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag. Zij zal leiding gaan geven aan onder meer de versnelde digitalisering van de organisatie.

Lodder vervulde de afgelopen zestien jaar verschillende managementposities bij de KB. Daarvoor leidde zij het informatiecentrum van advocatenkantoor NautaDutilh. Bij het Vredespaleis zal zij zich gaan bezighouden met de grote veranderingen die bij de Bibliotheek op stapel staan, zo meldt het Vredespaleis op haar website. Als gevolg van een impuls in het subsidiebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal naast de verdere dienstverlening aan de hoven in het Vredespaleis – het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Academie voor Internationaal Recht – de digitalisering van de Bibliotheek versneld worden doorgevoerd. Lodder neemt de vereiste expertise mee om deze omslag te maken, aldus het Vredespaleis; niet alleen op het gebied van technologie, maar ook met het oog op noodzakelijke veranderingen bij zowel de medewerkers als in de wijze van dienstverlening. De Carnegie Stichting, eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, is ‘daarom verheugd met haar benoeming’.

Unieke collectie

Voor diensten die de Bibliotheek van het Vredespaleis aan derden aanbiedt, bijvoorbeeld aan andere internationale tribunalen en organisaties, dient zij eigen inkomsten te verwerven aangezien deze niet onder de subsidie van het ministerie vallen. Naast de hoven en internationale organisaties vormen ook wetenschappers en studenten internationaal recht een belangrijke klantgroep van de Bibliotheek. De unieke collectie, bestaand uit vakliteratuur over internationaal publiek- en privaatrecht, vergelijkend recht en jurisprudentie uit alle delen van de wereld, wordt jaarlijks ook door deze groep veelvuldig geraadpleegd.

Jeroen Vervliet, bibliothecaris van het Vredespaleis, zal zich bezighouden met het verder ontwikkelen van de relaties met beide hoven en de institutionele gebruikers.