Johan Stapel overleden

Op 5 maart jl. ontving de Koninklijke Bibibliotheek het droevige bericht dat hun collega Johan Stapel is overleden. Johan was hier werkzaam als informatiemanager. 

Het overlijden was niet onverwacht, schrijft de KB op haar site. “Johan was al geruime tijd ernstig ziek, maar natuurlijk: veel en veel te vroeg. […] Zijn enthousiasme was aanstekelijk en zette veel mensen in beweging. Hij was op veel manieren actief in netwerken van universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken en erfgoedinstellingen en droeg daarin bij als verbinder en vernieuwer.”

Lees hier het I.M. dat de KB schreef.