Johan Oomen eerste Nederlandse winnaar van internationale archiefprijs

Johan Oomen, manager Onderzoek en Erfgoed bij Beeld & Geluid, heeft de prestigieuze Ray Edmondson Advocacy Award gewonnen ‘voor zijn jarenlange inzet omtrent het publiek toegankelijk maken van media-erfgoed wereldwijd’.

De prijs is 8 december uitgereikt op het AMIA-congres in Pittsburgh, Verenigde Staten. De AMIA (Association of Moving Image Archivists) is een vooraanstaande internationale netwerkorganisatie van erfgoedprofessionals werkzaam in het audiovisuele veld. De Ray Edmondson Advocacy Award – vernoemend naar Ray Edmondson (1943), pionier op het gebied van audiovisuele preservering – is in 2018 in het leven geroepen om personen, organisaties of projecten te eren die een groter publiek bewustzijn bevorderen van het belang van media-archieven.

Impact professionele netwerken

De jury prees Oomen om zijn jarenlange toewijding om de toegang tot AV-archieven te verbeteren voor onderzoek en creatief hergebruik. Ook gaf ze aan dat zijn werk vakgenoten heeft geïnspireerd mede-pleitbezorgers te worden voor open toegang tot kennis, het delen van expertise en waardegedreven innovatie. Zijn werk is essentieel geweest voor de ontwikkeling van Beeld & Geluid als innovatiehub binnen de sector en heeft geleid tot internationaal aanzien.

De impact van het werk van Oomen is bovendien groot binnen verschillende professionele netwerken. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van internationale samenwerkingsverbanden zoals EUscreen, Europeana en IASA. En op nationaal niveau bij de oprichting van het Netwerk Digitaal Erfgoed, Podiumkunst.net en PublicSpaces.