Jessica Jacobs nieuwe coördinator VVBAD

Op 1 november treedt Jessica Jacobs aan als de nieuwe coördinator van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD). Jacobs volgt Bruno Vermeeren op, die zal vertrekken bij de Vlaamse beroepsvereniging van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. De reorganisatie is terug te voeren op het besluit van verantwoordelijk minister Sven Gatz om de VVBAD vanaf 1 januari volgend jaar niet meer te subsidiëren.

Jessica Jacobs is sinds april 2017 hoofdredacteur van het door de VVBAD uitgegeven vakblad META. Zij zal per 1 november de verantwoordelijkheid van Bruno Vermeeren overnemen en zal deze combineren met de functie van hoofdredacteur van META. De taken van Vermeeren worden verder in de mate van het mogelijke verdeeld over het team en het bestuur, zo meldt de VVBAD in een persbericht.

Minister van Cultuur Sven Gatz besloot afgelopen zomer dat de VVBAD per 1 januari 2019 niet meer zal kunnen rekenen op de subsidie die de vereniging ontvangt van de landelijke overheid. Die subsidie vormt met ongeveer 25 procent een beperkt, maar gewaardeerd en stabiel onderdeel van haar inkomsten, zo stelde de VVBAD in juni van dit jaar. Minister Gatz startte in 2017 een traject gericht op de hervorming van de culturele bovenbouw, waar onder andere ook belangenbehartigende organisaties als de VVBAD toe gerekend worden. De minister wil de ‘belangenbehartigers’ niet langer meer subsidiëren, wat derhalve ook voor de VVBAD gevolgen heeft.

Het wegvallen van de overheidssubsidie betekent voor de VVBAD dat ze zal moeten reorganiseren, met als gevolg het vertrek van Bruno Vermeeren. De Raad van Bestuur stelt ernaar te streven de dienstverlening voor de leden zoveel mogelijk te behouden. META en Informatie aan Zee blijven samen met de vormingen en netwerking binnen de sector, kerntaken van de vereniging. De Raad van Bestuur zal het komende jaar de financiële situatie van de vereniging nauwkeurig monitoren, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden indien nodig.

Bruno Vermeeren blijft voorlopig in dienst van de VVBAD als beleidsmedewerker. De Raad van Bestuur stelt zijn vertrek te betreuren, maar er vertrouwen in te hebben dat Jacobs, samen met de andere leden van het team, de organisatie door deze moeilijke tijd kan leiden. “Minister Gatz heeft zich garant gesteld om voor ieder personeelslid dat getroffen zou worden “een respectvolle oplossing te voorzien bij een andere speler in de culturele bovenbouw.” De VVBAD rekent erop dat de minister zijn belofte nakomt en Bruno een geschikte functie aanbiedt bij een andere organisatie. Zijn expertise is immers goud waard voor de bovenlokale bibliotheeksector en bij uitbreiding voor de transversale en intersectorale werking van de brede cultuursector,” aldus de VVBAD.

(Bron: Bibliotheekblad; beeld: VVBAD)