Jaap Walhout promoveert op onderzoek hoe digitale informatie meteen te bewaren

Internet is een enorme vergaarbak met informatie. Op het moment dat je interessante informatie tegenkomt – toevallig of omdat je daar gericht naar zocht – dan is het handig om die informatie meteen te bewaren. Maar hoe kun je dat nu het beste doen? Dat is de centrale vraag van het onderzoek van promovendus Jaap Walhout. Hij verdedigt zijn proefschrift op 26 oktober bij de Open Universiteit in Heerlen.

“Sinds de archieven van Sumerië en de bibliotheek van Alexandrië zijn we gewend informatie hiërarchisch te ordenen,”zegt Jaap Walhout. “Een boek staat op die verdieping in die ruimte in die kast op die plank. In onze tijd slaan we een document of een link op gelijkaardige manier op: we zetten het op die schijf, in die map in die submap.”

Maar het menselijke brein werkt niet hiërarchisch maar associatief: informatie over de dom van Utrecht kun je in een map Utrecht zetten, maar ook in een map architectuur of in een map ‘dom’. We kennen het allemaal: “Waar heb ik dat ook weer opgeslagen”. Het mooie van elektronische zoekresultaten is dat je ze ook kunt taggen: je geeft ze trefwoorden. Één zoekresultaat kan meerdere trefwoorden hebben. Via de trefwoorden vind je de resultaten weer terug.

Walhout wilde weten wat nu beter werkt: zoekresultaten hiërarchisch bewaren of ze taggen. Hij liet studenten problemen oplossen waarbij ze de benodigde informatie op een van de twee manieren moesten opslaan. “Uit beide studies blijkt dat de beide systemen even goed werken. De gevonden oplossing was even goed en de tijd die nodig was om de taak uit te voeren, was hetzelfde. En dit ondanks de geringe ervaring van de proefpersonen met tags.” In vervolgstudies ondersteunde hij het opslaan met een classificatieschema. Daaruit blijkt dat het aanbieden van zo’n schema leidt tot meer focus in de ordening én helpt bij het activeren van voorkennis. Walhout: “Tagging is dus een prima alternatief voor het opslaan van zoekresultaten. En het werken met trefwoorden sluit ook beter aan bij de werking van het menselijk brein. Mijn advies is dan ook om leerlingen deze nieuwe manier van ordenen aan te leren.”

Jaap Walhout (Borssele 1971) verdedigt zijn proefschrift getiteld Learning to organize digital information op vrijdag 26 oktober 2018 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotor is prof. dr. Saskia Brand-Gruwel. Co-promotor is dr. Halszka Jarodzka.

(Bron: www.ou.nl; beeld: pixabay.com)