Is het ebook eigendom van bibliotheek of uitgever?

Random House zegt dat Amerikaanse bibliotheken eigenaar zijn van de ebooks die ze kopen. Voor Duitse bibliotheken is de auteursrechtelijke situatie gecompliceerder.

Over de licenties en eigendomsrechten van ebooks bestaat nog veel onduidelijkheid. Sommige uitgevers deleten een ebook als een bibliotheek het een afgesproken aantal keren heeft uitgeleend. Onduidelijkheid over rechten is voor sommige bibliotheken een reden om terughoudend te zijn met de aankoop of huur van digitale boeken.

Random House heeft onlangs gezegd dat Amerikaanse bibliotheken eigenaar worden van de ebooks die ze aanschaffen. Dat is goed nieuws voor de Amerikaanse bibliotheekwereld.

Zeker omdat Random House waarschijnlijk gaat fuseren met Penguin, eveneens een grote leverancier van ebooks. Penguin heeft in het verleden enkele keren populaire ebooks uit bibliotheekcollecties gehaald en de leenvoorwaarden veranderd omdat de uitgever bang was minder winst te maken op de verkoop van papieren boeken.

In Duitsland worstelen bibliotheken nog met het aanschaffen en uitlenen van ebooks. De brancheorganisatie Deutscher Bibliotheksverband wil dat voor ebooks dezelfde rechten gaan gelden als voor papieren boeken. De voorzitter van de Duitse bibliotheekorganisatie zegt in het weekblad Focus ‘buikpijn’ te krijgen van de vele auteursrechtelijke problemen die aan ebooks kleven.

In Duitsland kunnen bibliotheken ebooks niet zonder meer kopen. Ze moeten een licentie nemen en zijn afhankelijk van de rechten die de uitgevers aan de licenties toekennen. Uitgevers mogen ook zelf de prijs van ebooks bepalen.

Papieren boeken kunnen Duitse bibliotheken sinds 1965 zonder problemen kopen tegen de reguliere prijs. De Deutsche Bibliotheksverband is van mening dat de uitgevers de klok vijftig jaar terugzetten als het om ebooks gaat.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 11 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen