#IPLINGO: Hyperlokaal

Door: Edwin Mijnsbergen

Is het niet vreemd? Toen Qz.com onlangs ‘Google is testing a local news product for Google Now’ als titel aan een artikel meegaf, vertaalde Nu.nl dat met de zin ‘Google test hyperlokaal nieuws voor Google Now’. De redactie van de website van het Stimuleringsfonds voor de Pers vertaalde hetzelfde woord wél als ‘lokaal’, maar schuwt het gebruik van het woord ‘hyperlokaal’ in andere berichten evenmin. In de recente berichtgeving over het rapport ‘Nieuwsvoorziening in de regio’ duikt het om de haverklap op, vaak in de onvertaalde variant. ‘Hyperlocal’ heeft zelfs een eigen ingang op de site* gekregen, het werd twee jaar geleden al tot thema verheven. Het verschijnsel wordt daar als volgt ingeleid:

‘Hyperlocal lijkt een soort verzamelbegrip te zijn geworden voor initiatieven die een symbiose beogen tussen burgerjournalistiek en professionele journalistiek. Er zijn lokale en regionale nieuws- en dagbladen die de invloed (en druk) van tweetende en bloggende burgers steeds meer gaan voelen. Er zijn lokale en regionale omroepen die zien hoe audio en video over lokale onderwerpen niet langer hun exclusieve terrein is. En er zijn tientallen kleine ondernemers, die door op een nieuwe, frisse manier tegen lokale en regionale journalistiek aan te kijken, proberen een dorp, een stad of een gebied te “veroveren”.’

Men rept met geen woord over de betekenis van de toevoeging ‘hyper’. Het Van Dale Etymologisch Woordenboek omschrijft hyper als een versterkend voorvoegsel, dat is afgeleid van het Griekse woord huper: een bepaalde grens te boven gaand. Het is verwant aan het Latijnse voorvoegsel ‘super’.

Waar men op doelt is de nieuwsvoorziening die zich afspeelt op wijkniveau, of nieuws op basis van GPS-functionaliteiten van mobiele telefoons. Hyperlokaal nieuws is het nieuws in de wel zeer nabije omgeving. Maar zeg nu zelf: heb jij wel eens het gevoel gehad dat een voorval zich plaatselijker dan plaatselijk afspeelde? Je kunt je er hooguit iets bij voorstellen als het gaat om een flinke regenbui. Hyper is misschien wel gewoon een hype.

*Zie www.persinnovatie.nl/242/nl/hyperlocal

Edwin Mijnsbergen is freelance informatiespecialist.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 7 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen