#IPLINGO: Human information

Door: Jurn Glazenburg

De moderne mens is een messenger, die continu via allerlei (sociale) media messages de wereld in slingert. Dat schrijft professor in de informatie-ethiek Rafael Capurro in Past, present and future of the concept of information (2009). Maar bedrijven en organisaties laten in hun alledaagse informatieanalyse het grootste deel van deze messages buiten beschouwing. Hun strategie baseren ze op standaard informatiebronnen over klanten, zoals demografische gegevens.

Dat kan beter. Vandaar de interesse in het informatievakgebied voor de zogenaamde ‘human information’. Een containerbegrip voor alle boodschappen die we met z’n allen via blogs, muziek, youtube’s, teksten en sociale media produceren én consumeren.

Die oceaan van data, die met de opkomst van internet en mobiele telefonie ontstaan is, wordt ook wel ‘rich data’ genoemd. Die data zijn versnipperd qua zendkanaal, ongestructureerd, multimediaal en omvatten bijvoorbeeld ook discussies via online fora.

Tot nu toe is het interpreteren van rich data deels mensenwerk. Via kwalitatieve analyse worden bijvoorbeeld berichten over een bepaald merk, gepubliceerd via Facebook, online chats en Twitter, geïnterpreteerd. Dit is arbeidsintensief en gevoelig voor bias.

Wat zou mogelijk worden als aan álle informatie, onafhankelijk van het format waarin die staat, automatisch betekenis gegeven zou kunnen worden? Op die vraag zoeken bedrijven als HP nu een antwoord. Door het proces van betekenisgeving aan rich data te automatiseren, verwacht men betere voorspellingen te kunnen doen. Een uitdaging voor informatiespecialisten.

Jurn Glazenburg is informatiespecialist bij Centre Ceramique Maastricht.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 7&8 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen