IP #9 / 2012: Traditie en vernieuwing in Bibliotheek Stedelijk Museum

Stilzitten is geen optie in deze tijden van crisis en bij de tijd blijven is meer vereist dan ooit. IP bedient u op uw wenken door de actualiteit centraal te stellen. Zo leest u in dit nummer hoe u bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) voortaan nog beter terecht kunt voor al uw vragen over de huidige landelijke politiek en de aankomende verkiezingen.

De problematiek rondom open access komt uitgebreid terug in de impactanalyse van de herziening van de Europese richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie; onze vaste juridisch auteur Mark Jansen en columnist Frank Huysmans gaan uitgebreid in op de valkuilen van open access en in de rubriek De jonge onderzoeker worden de mogelijkheden op dit gebied voor het delen van lesmaterialen onderzocht.

En tot slot, vlak voor de heropening van het Stedelijk Museum Amsterdam (23 september) heeft IP al een interview met de bibliothecaris, om u een eerste blik op de vernieuwing te geven.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit nummer.