IP #5 / 2011: Een nieuwe lente

Veranderingen! De een stroopt de mouwen op, de ander wil er niet van horen – want je weet wel wat je hebt maar niet wat je krijgt. In ons werkveld gaat het net zo. Veranderen moeten we, maar niemand weet nog precies hoe. De richting is wel duidelijk: alles digitaal aanbieden, zo veel mogelijk samenwerken en ‘googliaans’ zoeken mogelijk maken. Lees in deze aflevering over verschillende mogelijkheden die informatieprofessionals zien.

Alle historische teksten digitaal en zonder OCR-fouten beschikbaar maken is het doel van IMPACT, wat men realiseert met uitgekiende software en hulp van eindgebruikers; Lieke Ploeger beschrijft het project. Dennie Heye (Global Knowledge Manager van Shell) betrekt eveneens de eindgebruikers bij het toegankelijk maken van informatie.

Aan de andere kant staat vakreferent Léonne van der Weegen die niet zonder gecontroleerde gezamenlijke trefwoorden wil werken. Maar deze oude band knelt en UKB wil af van GOO. Nieuwe banden lijken voorzichtig te ontstaan, zoals tussen openbare bibliotheken en de KB (zie de Q&A).

Op John Mackenzie Owens toekomstvisioen van een nationale digitale (onderwijs) bibliotheek kwamen vier reacties, alle met een andere invalshoek. Discussiëren en ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren of afremmen – dat brengt het vak verder. IP biedt iedereen hiervoor graag een platform!

Bekijk hier de pdf van het hele nummer.