IP #3 / 2013: Bibliotheek Rijksmuseum nu zelf ontsloten

Bibliotheeknieuws haalt de laatste tijd (weer) de landelijke media. Al is de berichtgeving soms wat controversieel, onze sector staat in de spotlights. Zo zorgde Hogeschool Inholland voor verhitte gemoederen door te melden dat haar bibliotheek vanaf 2015 100% digitaal gaat. Bibliotheekmanager Ria Paulides reageert in dit nummer op de (wisselende) reacties van vakcollega’s en het bericht dat de NRC haalde. Ook het nieuws dat de gemeente Waterland, door bezuinigingen, haar bibliotheekdiensten gaat privatiseren, trok landelijke aandacht. Reden voor de redactie om naar ontwikkelingen op dit gebied in het buitenland te kijken.

Verder deed minister Bussemaker van OCW onlangs de discussie over het uitlenen van ebooks opnieuw oplaaien. De IFLA heeft als leidraad voor e-lending vijf principes opgesteld. Een goede aanzet of veel te laat? En gaan enterprise social (media) networks de enterprise zoekmachines vervangen? In dit nummer enkele positieve geluiden.

Ondertussen doen museumbibliotheken hun eigen ding. In het Textielmuseum Tilburg werken bibliotheek en afdeling Educatie nu intensief samen. En keert bibliothecaris Geert-Jan Koot tot zijn grote vreugde terug naar zijn oude stek in het verbouwde Rijksmuseum. Het Rijks opent op 13 april, maar IP kreeg alvast een preview.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit nummer.