Inzenden voor Tiele-scriptieprijs 2017 gestart

Dit jaar schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een wo- of hbo-opleiding in Nederland en Vlaanderen.

De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2016 – 1 september 2017. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking.

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting – gesponsord door de Nederlandse Taalunie – een prijs van € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal € 1.000, – voor de gemaakte kosten beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2017.

De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en lezingen en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Roosmarijn de Groot, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, info [at] tiele-stichting.nl.