Invoering nieuwe Archiefwet mogelijk begin 2024

De nieuwe Archiefwet gaat mogelijk in op 1 januari 2024. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde update over de processtappen die doorlopen moeten worden voordat de wet in werking kan treden, zo meldt het Nationaal Archief op zijn site.

Onder die processtappen vallen bijvoorbeeld de behandeling in de Eerste en de Tweede Kamer en de uitwerking van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Op dit moment is de voorbereiding voor de behandeling van de wet door de Tweede Kamer in volle gang. In dit kader organiseert de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op woensdag 23 februari van 14 tot 17 uur een rondetafelgesprek. Dit is openbaar en voor belangstellenden te volgen via de app Debat Direct of via de website van de Tweede Kamer.

De geactualiseerde planning over de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling is beschikbaar op het Kennisnetwerk Informatie en Archief.

[Foto Tweede Kamer: CC BY 4.0]