International Symposium on Information Management in a Changing World 2012

Thema E-science

Ankara, 19-21 september

Verslag door Jos van Helvoort en Peter Becker

Het International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW) is een initiatief van de afdeling Informatiewetenschappen van de Turkse Hacettepe Universiteit. Het driedaagse symposium draagt een wetenschappelijk karakter en is zeer goed gevuld met workshops en paper-presentaties. De organisatie is uitstekend en de internationale gasten kunnen rekenen op een warme ontvangst. De studenten informatiewetenschappen van de universiteit spelen een belangrijke rol bij de organisatie en dit geeft het symposium een zeer dynamisch karakter. De opleiding IDM van de Haagse Hogeschool onderhoudt sinds enige jaren intensief contact met de Turkse collega’s en iedere uitvoering van het symposium verzorgen docenten van IDM Den Haag een presentatie.

Door: Peter  Becker

Dit jaar was het centrale thema van de conferentie ‘E-science’, wat staat voor extended science. Microsofts vice-president research Tony Hey legde in zijn keynote uit dat het hierbij gaat om de nieuwe mogelijkheden grote hoeveelheden data te verzamelen en te verbinden. Vervolgens kunnen door visualisatie (door Hey ‘storytelling with data’ genoemd) en datamining nieuwe inzichten ontstaan. De verbinding van data bestaat volgens Hey uit meer dan alleen het koppelen van databases via het web. Het gaat om een ‘field of communication’, waarbij informatietalen als ontologieën een belangrijke rol spelen. Hey ziet daarbij uitdrukkelijk een rol weggelegd voor informatiespecialisten. Ze zullen deze rol wel aan de verschillende stakeholders moeten duidelijk maken. De databeheerders krijgen nu onvoldoende credits voor het belangrijke werk dat zij doen, aldus Hey.

De nieuwe mogelijkheden zijn zo enorm, dat Hey zelfs spreekt van een vierde paradigma in de wetenschap. Dit denkbeeld is verder uitgewerkt in de publicatie ‘The fourth paradigm’ (Hey, Tansley & Tolle, 2009) waarvan Hey editor in chief is.

Bij de sessies over informatievaardigheden werd gesteld dat het aanleren van informatievaardigheden uit meer bestaat dan instructie in het gebruik van beschikbare bronnen. Uiteindelijk gaat het er om wat een gebruiker doet met de gevonden resultaten: evaluatie, toepassing en persoonlijk beheer (personal information management) zijn onderwerpen die in het kader van informatievaardigheden dienen te worden getraind.

De Nederlandse IDM-opleidingen hebben de afgelopen jaren curricula ingericht waarbij studenten worden opgeleid tot allround informatiespecialist, los van de omgeving waarin zij komen te werken. Ook bij buitenlandse opleidingen wordt deze slag gemaakt. In de Verenigde Staten is sprake van I-schools, gebaseerd op de pijlers IT en media, contenbeheer en onderzoeksvaardigheden. De Nederlandse aanpak is hiermee goed te vergelijken en lijkt succesvol. Aan de andere kant is er sprake van een risico. Bij alle drie de pijlers is sprake van concurrentie vanuit andere disciplines.

Alle gepresenteerde papers zijn na te lezen in proceedings die zijn gepubliceerd bij Springer (Kurbanoglu, 2012).

Volgend jaar september vindt het symposium plaats in de Ierse stad Limerick. De organisatie verwacht dan een groter aantal deelnemers uit West-Europa. Wij kunnen het in ieder geval van harte aanbevelen. Het is te hopen dat de Ierse organisatoren er in zullen slagen om de bijzondere sfeer van het symposium te handhaven.

Referenties

Hey, T., Tansley, S., Tolle, K. (ed) (2009). The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery. Microsoft research. ISBN 978-0-9825442-0-4 Opgevraagd 25 september 2012 van: http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/

Kurbanoğlu, S., Al, U., Erdogan, P.L., Tonta, Y. & Ucak, N. (2012). E-Science and Information Management : third International symposium on information management in a changing world, IMCW 2012, Ankara, Turkey, September 19-21, 2012. Proceedings. Communications in Computer and Information Science, Vol. 317. DOI: 10.1007/978-3-642-33299-9