Innovatiesubsidie KB voor zes projecten

De Koninklijke Bibliotheken (KB) heeft de namen van zes projecten bekendgemaakt die subsidie zullen ontvangen in het kader van de Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden. Er kwamen dit jaar 27 aanvragen voor de innovatiesubsidie binnen.

De Innovatieraad, die de KB jaarlijks adviseert aangaande het toekennen van de beschikbare innovatiegelden, heeft dit jaar positief geadviseerd over zes projecten. De KB heeft dit advies overgenomen. Met deze zes projecten is het beschikbare bedrag van 200.000 euro volledig ingezet. Dit jaar wordt voor het eerst ook subsidie toegekend aan projecten met een looptijd van twee jaar.

De zes projecten (pdf) die een innovatiesubsidie ontvangen zijn:

1. dBieb Leeuwarden: Data Detox Kids

Samenwerkingspartners dBieb, KEaRN en Fers ontwikkelen een werkvorm waarmee het onderwerp digitale privacy voor kinderen van 10 tot 14 jaar laagdrempelig en leerzaam bespreekbaar wordt gemaakt. De werkvorm maakt deel uit van de doorontwikkeling van het Data Detox-project van de Friese bibliotheken.

Looptijd 1 jaar.

2. Bibliotheek Rotterdam (penvoerder): Gratis maar niet gratuit

Uitgangspunt is een gratis (basis)lidmaatschap dat overal feitelijk hetzelfde is en voor iedereen bereikbaar zonder een financiële drempel. En daarnaast een pluspakket dat elke bibliotheek lokaal kan vullen, waardoor het gratis basislidmaatschap gedifferentieerd kan worden ingevoerd.

Het gratis basis bibliotheeklidmaatschap gaat uit van een nieuw businessmodel, dat recht doet aan de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. De klanten komen in beeld als ze gebruik maken van diensten van de bibliotheek en ze zijn niet meer anoniem. Deelnameaantallen worden bekend en klanten zijn zichtbaar voor de bibliotheek.

Het project is gericht op de verkenning van de mogelijkheden en de nadere uitwerking van het concept. Partners: Boekenberg Schiedam, Bibliotheken Kennemerwaard, Gouda, ZOUT, Rotterdam, OBA, Basisbibliotheek Biblionet Groningen en Probiblio. (Werkgroep Gratis bibliotheek).

Looptijd 2 jaar

3. Bibliotheek Midden Brabant: Monitor van de Stad

De ‘Monitor van de Stad’ is een programmalijn die de ontwikkeling van de stad met betrekking tot de duurzaamheidsdoelen zichtbaar maakt. Tilburgers worden actief betrokken bij hun stad door aan de slag te gaan met big data. Inwoners, overheid en organisaties doen mee aan dataverzameling en analyse, onder meer door het zelf bouwen en plaatsen van sensoren met behulp van het thingsnetwork en LoRra-gateways om de data te verzamelen.

De bibliotheek faciliteert de analyse en de visualisatie in samenwerking met Tilburg University. Samen met lokale partners worden hackatons, workshops, meet-ups georganiseerd om data te verzamelen, analyseren en visualiseren en hierover het gesprek te voeren. De bibliotheek is het centrale punt, aanjager, verbinder en programmamaker.

Er komt een online platform waarop de data worden gevisualiseerd. Partners: Gemeente Tilburg, Tilburg University, Telos, Dear Futur, Fresheads, GGD, KennisCloud en lokale partners/community’s.

Looptijd 2 jaar

4. CODA Apeldoorn: BioDesignLab

Het BioDesignLab is een openbare werkplek die technieken en toepassingen van biotechnologie toegankelijk maakt voor iedereen. In de zogeheten community-labs kan men zelf aan de slag om zo bij te dragen aan hergebruik, duurzaamheid en een groenere (leef)wereld.

Het project is een doorontwikkeling van het idee makerplaatsen naar de thematiek van duurzaamheid en circulaire economie. De bibliotheek dient als een openbare plek waar men met elkaar in gesprek kan over deze ontwikkelingen en veranderingen. Dit leidt tot over te dragen projecten en activiteiten: de duurzame Bibliotheek Starterskit.

Looptijd: 2 jaar

5. Bibliotheek Dommeldal: Podcastbende

Bibliotheek Dommeldal wil workshops Podcast maken ontwikkelen vóór en dóór kinderen van groep 6 tot en met groep 8. Te denken valt aan: hoorspel maken; moppen vertellen; interviewen; een quiz; een eigen luisterboek; een jingle maken; gedichten voordragen en alles wat kinderen nog meer bedenken. De workshops worden in cocreatie gemaakt met professionele radiomakers met professionele apparatuur. Boeken en verhalen vormen de belangrijkste uitgangspunten voor de te maken audio.

Podcastbende gaat deel uitmaken van het Techlab in Oost-Brabant. Dit is een regionaal samenwerkingsverband waar activiteiten, de begeleiding daarvan en de materialen met elkaar gedeeld worden. Er wordt een draaiboek en implementatieplan opgeleverd voor andere bibliotheken, toe te passen met behulp gezamenlijke apparatuur die regionaal aangeschaft of gehuurd wordt.

Partners: Biblioplus, professionele radiomakers. Looptijd 1 jaar.

6. Bibliotheek Gelderland Zuid: Buiten Zinnen

‘Buiten zinnen’ is bedoeld voor het creëren van een on- en offline traject en platform voor talentvolle en schrijflustige jongeren en jong volwassenen (16-30 jaar) en hen op deze wijze aan de bibliotheek binden. In 2017 heeft de OBGZ ‘Buiten zinnen’ in het leven geroepen: een jaarlijks terugkerend festival waar jongeren en jongvolwassenen kennismaken met literatuur in al haar facetten. Bedoeling is om door te groeien als platform en ontwikkelingstraject met een aantal programmalijnen.

Via podcast worden workshops ‘Creative writing’ en ‘Voordragen’ gegeven. De resultaten worden ten gehore gebracht tijdens een BuitenZinnen-avond, waar ze worden opgenomen en verwerkt tot podcasts. Daarnaast zijn er workshops ‘Schrijven voor Instagram’ en ‘Taal en vormgeving’, waarop de deelnemers hun tekst en beeld een filmmaker tot een Instapost maken

Voor Youtube maken talentvolle jonge schrijvers samen met een professionele filmmaker een promotiefilmpje van zichzelf. Er worden andere filmpjes gemaakt en gepost. Ook verschijnt er materiaal in druk.

(Bron: www.bibliotheekblad.nl, beeld: TeroVesalainen / pixabay)