Impressie MIC-bijeenkomst over de toekomst van het informatievakgebied

Op 29 januari jl. bogen zich 45 informatieprofessionals in ‘de Broedplaats’ van activiteitencentrum FLOOR op de Hogeschool van Amsterdam over ‘de toekomst van het informatievakgebied’. Een korte impressie.
Door: Margriet van Eck Poppe, MIC (HvA)
Deze bijeenkomst, onder de vlag van de deeltijdopleiding voor Media Informatie en Communicatie (MIC) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), startte met enkele prangende vragen van moderator Margriet van Eck Poppe: ‘In een wereld waarin alles draait om informatie zou je denken dat de toekomst van informatieprofessionals goudomrand is. Toch is de werkelijkheid anders. Opleidingen verdwijnen, bibliotheken liggen onder vuur en informatieprofessionals raken hun banen kwijt. Hoe kan dit gebeuren? Over een half jaar is er in heel Nederland geen enkele duidelijk herkenbare opleiding voor het informatievakgebied meer over. Wat te doen?’
Deze vragen en een groot aantal daarvan afgeleide stellingen stonden centraal tijdens de rondetafelconferentie.
Aan vijf tafels zaten bijeen:
– werkgevers die hun visie gaven op de arbeidsmarkt voor informatie- en mediaprofessionals
– opleiders en certificeerders die zich uitspraken over ‘de vakkennis van de informatieprofessional’
-informatiespecialisten vanuit alle verschillende disciplines binnen het vakgebied
– studenten en werkzoekenden die op zoek zijn naar een stageplaats, traineeship of werkplek in het informatievakgebied
– eindgebruikers (‘klanten'”) die de diensten & producten van informatieprofessionals gebruiken.
De stemming was zeer positief en de actiebereidheid groot. Aan het eind van de middag, onder leiding van Frank Huysmans, hoogleraar bibiotheekwetenschappen aan de UvA, zijn plenair een aantal actiepunten voor 2015 benoemd om het vakgebied in een opwaartse spiraal te brengen.
Zo is er besloten (met spoed) een webportal te ontwikkelen met een duidelijke profilering van het vakgebied en portetten van beroepsbeoefenaren, hun kennisgebieden en hun competenties. Ook is besloten tot aanhaken bij Europese initiatieven zoals het EU competence Framework. Daarop kan ook de certificering aansluiten waarop initiatiefgroep KEI al jaren aandringt.
Informatieprofessionals zelf moeten zich in hun carrière en bij de opleiding die ze kiezen meer gaan richten op regievoering over informatiestromen dan op uitvoerende taken. Meer op tactisch niveau dan op operationeel niveau in een organisatie terecht willen komen. En last but not least: op het gebied van communicatie moet er nog een flinke slag gewonnen worden. Je laat je stem toch horen als je de oplossingen hebt voor het informatie-infarct dat onze maatschappij bedreigt!
Meer weten? Meedoen? Mail M.van.Eck.Poppe@hva.nl