IISG zet archief Marx en Engels online

Brieven, manuscripten, uitgaven en andere documenten van Karl Marx en Friedrich Engels zijn nu via de cataloguswebsite van het IISG beschikbaar. Alles kan als pdf worden gedownload en geprint.

De digitalisering van het Marx-Engels-archief vond plaats binnen een grootschalig project waarin de archieven die in de jaren dertig door het IISG zijn verworven, worden gedigitaliseerd. Eerder kwamen de archieven van onder andere Michail Bakunin, Lev Trotsky Louise Michel online.
Het Marx-Engels-archief wordt sinds 1938 door het IISG bewaard. Naast manuscripten en persoonlijke documenten – waaronder brieven van Marx’ vrouw Jenny Marx-Von Westphalen en correspondentie met de Nederlandse familie Philips – bevat het 5,6 meter tellende archief de enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) en de eerste druk van Das Kapital (deel 1, 1867) met opmerkingen van Marx in de kantlijn. In juni 2013 werden deze documenten opgenomen in het Memory of the World Register van UNESCO.
Beeld: portret van Karl Marx