Harm van Beek benoemd tot bijzonder hoogleraar Digital Forensics Open Universiteit

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft Harm van Beek benoemd tot hoogleraar Digital Forensics (digitaal-forensisch onderzoek) bij de faculteit Bètawetenschappen. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De bijzondere leerstoel Digital Forensics richt zich op onderzoek naar methoden en technieken die ingezet kunnen worden voor het (geautomatiseerd) verkrijgen en duiden van digitale sporen voor opsporing en bewijsvoering in rechtszaken. Het onderzoek van de leerstoel ligt op het grensvlak van (straf)recht, informatica en informatiekunde.

Van Beek: ‘Er is behoefte aan een wetenschappelijke basis om de wildgroei aan digitale sporen te kunnen doorzoeken en relevante sporen goed onderbouwd als bewijs in de rechtbank te gebruiken. Je hebt de juridische en de technische werkelijkheid. Die komen niet altijd overeen. Juist daar waar geen overlap is liggen uitdagingen.’

Onderzoeksplatform Hansken 

De benoeming gaat in per 1 september 2024. Van Beek studeerde technische informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde daar in 2005 met het proefschrift Specification and Analysis of Internet Applications. Tijdens zijn studie richtte hij samen met twee medestudenten het ICT-bedrijf ISAAC op. In 2009 maakte hij de overstap naar het NFI, waar hij onder meer aan de wieg stond van het onderzoeksplatform Hansken.

Samenwerking

Met het opzetten van deze leerstoel en het werven van een aan de leerstoel verbonden promovendus willen het NFI en de faculteiten Bètawetenschappen en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit de krachten bundelen. Met de verbetering van de (onderbouwing van) toegepaste forensische wetenschap wordt zo samen met digitaal-forensisch onderzoekers van het NFI een bijdrage geleverd aan opsporing en bewijsvoering.