Gratis special van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Bij de zojuist uitgekomen novembereditie van IP zit een special van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze is ook online te downloaden.

Een greep uit de inhoud:

  • Boven op een berg verhalen: De erfgoedsector zou best wat meer branie mogen tonen, vindt Beeld en Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. ‘We moeten met z’n allen spannend willen zijn.’
  • Zin, ziel en theater:  Wilbert Helmus blikt vooruit de HacaLOD 2019
  • Digitaal gebruik in beeld: Acht gedragsprofielen helpen erfgoedinstellingen inzicht geven in de behoeften en eisen die gebruikers van digitaal erfgoed hebben. 
  • Adviesfluisteraars: Het werk van een specialist research data management vertoont opvallend veel raakvlakken met dat van een digitaal erfgoed-coach. Een gesprek tussen twee ‘adviesfluisteraars’.
  • Inspelen op de netwerksamenleving: Tien jaar geleden werden de eerste bouwstenen voor de digitaal erfgoedstrategie gelegd. Enno Meijers, werkzaam bij het NDE, vertelt over netwerkdenken, samenwerking en de gebruiker centraal.
  • Proost op het netwerk: Stichting Heineken Collection heeft zich aangesloten bij het Netwerk Digitaal Erfgoed. Collectiemanager Demelza van der Maas vertelt waarom deelname zo belangrijk is. 
  • Samenwerking over de grens: Niet alleen in Nederland maar ook elders wordt de noodzaak tot samenwerking op het gebied van digitaal erfgoed gevoeld. Een verkenning van buitenlandse netwerken. 
  • Linked open data-avontuur :Vanuit het niets een collectiemanagementsysteem opzetten dat ook nog eens linked open data-proof is. Het Memory-Vrijheidsmuseum ging het avontuur aan.

DOWNLOAD DE SPECIAL HIER.