Gobal connections: Wereld van het boek

Door: Elvira Caneda Cabrera

Big data, kunstmatige intelligentie en virtual reality zullen de wereld van het boek de komende jaren veranderen, zegt Javier Celaya, een deskundige op het gebied van digitaal publiceren. Celaya is oprichter en CEO van het bedrijf dosdoce.com dat sinds 2004 het gebruik van nieuwe technologieën in de culturele sector analyseert en daarover rapportages publiceert.

In zijn publicatie ‘The book to come‘ is Celaya’s scherpe analyse te lezen over de toekomstige wereld van het boek. Celaya stelt dat de verschillende instellingen in de culturele sector nu moeten onderzoeken hoe de nieuwe ontwikkelingen de huidige manier van werken zullen veranderen. Welke acties zijn nodig voor uitgevers, bibliotheken en boekhandels om zich te kunnen aanpassen aan deze nieuwe technologieën? Hoe kunnen ze straks met behulp van deze technologieën betere diensten aanbieden?

Slimme algoritmes die kunstmatige intelligentie combineren met big data kunnen de voorkeuren van individuele lezers duidelijk in kaart brengen. Hierdoor zijn uitgevers, bibliotheken en boekhandels beter in staat hun aanbod aan de verwachtingen van de klant aan te passen.

Maar er zijn ook minder rooskleurige kanten aan deze ontwikkelingen. Celaya waarschuwt dat het niet zo kan zijn dat persoonlijke voorkeuren allesbepalend zijn binnen het culturele aanbod. Leidend moet altijd blijven een breed cultureel aanbod (dat wil zeggen: ‘buiten de bubbel’) waarin diversiteit en creativiteit een relevante rol spelen.

Elvira Caneda Cabrera is dienstcoördinator e-books bij de Koninklijke Bibliotheek.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2017. Het gehele nummer kun je hier lezen.