GO opleidingen geeft alle lessen tot eind 2020 online

GO opleidingen, school voor informatie, heeft besloten om tot 31 december dit jaar al haar opleidingsactiviteiten online te gaan verzorgen. De onzekere corona-ontwikkelingen en de daardoor ontstane situatie rondom traditioneel klassikaal lesgeven maken het noodzakelijk om deze overstap te maken, zegt de organisatie. ‘Hierdoor kunnen we de beoogde leerresultaten en gewenste kwaliteit realiseren.’

GO opleidingen laat weten het niet verantwoord te vinden om docenten en cursisten te ‘dwingen’ af te reizen (velen gebruiken het OV) en daarna een hele dag in een klaslokaal plaats te nemen. Zeker omdat in de praktijk blijkt dat op plekken waar verschillende bijeenkomsten zijn en veel mensen bij elkaar komen de anderhalvemeterregel lastig te handhaven is.

Bovendien, stelt GO, zouden er bij klassikale lessen enkele aspecten zijn die de kwaliteit van de cursussen niet ten goede komt. Zoals de (examen)opstelling van de tafels; dit maakt de interactie tussen cursisten onderling een stuk lastiger. En het feit dat cursisten gedurende de lesdag aan hun plek gebonden zijn, waardoor in groepjes werken niet mogelijk is.

Deze nadelen vervallen weer als de lessen online worden gegeven. De komende weken zegt GO samen met de docenten aan de slag te gaan met het ‘ombouwen’ van de bestaande lessen naar online varianten. ‘Tijdens de GO Summer School is al naar tevredenheid geëxperimenteerd met andere werkvormen gericht op interactiviteit, groepsopdrachten en informele contacten.’

Meer informatie vind je hier. Of mail naar info@goopleidingen.nl.