Gespot op de Frankfurter Buchmesse 2015

Hoe ziet ons werk en leven er straks uit?

Het werk van duizenden kenniswerkers, die het kloppend hart van de economie vormen, wordt in hoge mate beïnvloed door algoritmes. Zelfrijdende auto’s, geautomatiseerde productieprocessen en smart cities staan volgens Jerry Kaplan, Amerikaans computerwetenschapper, futurist en entrepreneur, nog maar aan het begin van een beweging die een enorme impact zal hebben op onze westerse samenleving.

Kaplan doet van binnenuit verslag van de snelle ontwikkelingen in Silicon Valley en de invloed die kunstmatige intelligentie heeft op ons leven en werken. In Humans Need Not Apply beschrijft hij de jongste ontwikkelingen op het gebied van robotica, machine leren en krachtige systemen. Volgens Martin Ford, auteur van Rise of the Robots, zullen deze ontwikkelingen wellicht het niveau overstijgen van de mensen die zich nu in de frontlinie van de arbeidsmarkt bevinden. En zullen diezelfde mensen straks deel uitmaken van de zogenaamde ‘gig(-oftewel-klusjes)’- economie.

Jerry Kaplan (2015). Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence. Yale University Press

Martin Ford (2015). Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books

Netwerken en data als bron van kennis en economie

Wat is economische groei? Waarom vindt het maar op bepaalde plekken plaats? Voorheen bekeek men deze kwestie vanuit politieke instellingen, financiële organisaties of vanuit de geografie, psychologie of antropologie. Cesar Hidalgo, Associate Professor of Media Arts and Sciences op het MIT, benadert dit vraagstuk vanuit de netwerkwetenschap en de leer van de complexe netwerken. Hij doorbreekt zo de grenzen tussen de eerder genoemde benaderingen. In eerste instantie, zo schrijft hij, staat ons universum vanwege de tweede hoofdwet van de Thermodynamica haaks op orde en ordening. Maar binnen deze dynamiek kan informatie worden geconcentreerd in kennisknooppunten en ligt de sleutel tot informatiegroei in de manier waarop mensen, organisaties en netwerken samenwerken als waren ze computers. Hiermee wordt de noodzaak van informatiemanagement op hoog niveau aangetoond.

Cesar Hidalgo (2015). Why Information Grows: The Evolution of Order, from Atoms to Economies. Basic Books

Bibliotheek als centrum van kennis en cultuur

Vanaf de Grieken en de Romeinen tot aan de huidige digitale omwenteling hebben bibliotheken altijd een centrale plaats in onze samenleving ingenomen. In een fascinerende verzameling essays beschrijven Alice Crawford e.a. de rijke culturele en intellectuele context van de bibliotheek, vanaf de bibliotheek van Alexandrië tot aan de bibliotheken van nu. Een overtuigende (her)waardering van een van de belangrijkste culturele instellingen van onze tijd.

Alice Crawford (Ed.). (2015). The Meaning of the Library: A Cultural History. Princeton University Press

Zelfkennis en beter voorspellen

In zijn vorige boek Expert Political Judgment (2009) toonde Philip Tetlock aan dat 15 procent van de door experts als onmogelijk bestempelde gebeurtenissen toch had plaatsgevonden, terwijl 27 procent als zeer zeker te verwachten gebeurtenissen gewoonweg niet was gebeurd. In Superforecasting buigt Tetlock zich samen met Dan Gardner nogmaals over dit probleem. Dit boek werd geschreven op basis van het Good Judgment Project waarbij 2800 vrijwilligers online werd gevraagd om met gebruik van publieke informatie, het nieuws en andere tot hun beschikking staande data mogelijke gebeurtenissen te voorspellen. Uit deze groep deed een aantal ‘voorspellers’ het beduidend beter dan andere. De best practice van deze betere voorspellers vormt de basis van dit boek. De voornaamste les luidt: weg met je vooroordelen.

Philip E. Tetlock & Dan Gardner (2015). Superforecasting: The Art and Science of Prediction. Crown

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen.