Genomineerden Nederlandse Dataprijs 2018 zijn bekend

Uit 47 inzendingen heeft een vakjury negen onderzoeken genomineerd voor de Nederlandse Dataprijs 2018. Op 28 november wordt de prijs uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor aanvullend of nieuw onderzoek. 

De volgende inzendingen maken kans op de Dataprijs 2018:

Categorie humaniora en sociale wetenschappen
ETCBC-database of the Hebrew Bible
De Biblia Hebraica Stuttgartensia Amstelodamensis (BHSA) is een dataset van het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC). De BHSA bevat de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament). Deze tekst is voorzien van zeer uitgebreide en met grote zorg vervaardigde taalkundige annotaties.

GDL Area database
De GDL Area Database is een online database waarin ontwikkelingsindicatoren op subnationaal niveau beschikbaar worden gesteld aan onderzoekers en beleidsmakers wereldwijd. Ze bevat momenteel 116 indicatoren op sociaaleconomisch, demografisch, onderwijs, arbeidsmarkt, gender en sociaal-medisch gebied voor 1200+ regio’s in 120+ landen en wordt voortdurend uitgebreid.

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) 
Het project PAN is opgezet om de privé-collecties van met name archeologische metaalvondsten te documenteren en online te presenteren, voor wetenschappelijk onderzoek, monumentenzorg en voor het brede publiek om kennis over erfgoed te vinden en beleven.

Categorie medische en levenswetenschappen
BBMRI-omics 
BBMRI-omics is een data-infrastructuur met moleculaire omics-data van duizenden deelnemers aan 29 Nederlandse biobanken. BBMRI-omics is publiek beschikbaar en stelt wereldwijd onderzoekers in staat om nieuwe mechanismen en biomarkers van ziekte en gezondheid te ontdekken.

BLUEPRINT 
BLUEPRINT representeert een EU-gesubsidieerd project om data omtrent de verpakking van DNA (ook wel epigenetica genoemd) in alle types bloedcellen in kaart te brengen. Het gaat hierbij om bloedcellen van zowel gezonde personen als van mensen met verschillende bloedziektes zoals leukemie.

1000IBD 
1000IBD bevat prospectief verzamelde fenotype data (waaronder voedingspatronen, medicatierespons en ziekteactiviteit), omgevingsfactoren en meerdere lagen omics-data van meer dan 1.000 Nederlandse patiënten met de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (samen IBD). De dataset wordt continu verrijkt doordat nieuwe patiënten worden geïncludeerd en er van patiënten steeds nieuwe gegevens worden verzameld: door artsen in het elektronisch patiëntendossier en door patiënten in een app.

Categorie exacte en technische wetenschappen
HANZE (Historical Analysis of Natural Hazards in Europe) 
HANZE bestaat uit twee databases. Een daarvan is een gerasterde dataset van blootstelling aan natuurlijke gevaren voor 37 Europese landen en gebieden van 1870 tot 2020, met hoogresolutie-informatie over landgebruik, bevolking, bruto binnenlands product en rijkdom. De tweede dataset bevat informatie over data, locaties en verliezen ten gevolge van 1564 schadelijke overstromingen in Europa (1870-2016). HANZE maakt het mogelijk informatie over verliezen als gevolg van natuurlijke gevaren te ‘normaliseren’ door rekening te houden met demografische en economische groei en prijsinflatie.

AgroDataCube 
De AgroDataCube is een datadienst waarin open data van verschillende bronnen worden samengebracht en vindbaar & beschikbaar worden gemaakt. Denk aan onder andere de perceelsdata (RVO), remote sensing data uit satelietportalen en de BOFEK dataset (WUR). De data worden duurzaam beheerd bij de bron, en op WUR-servers, zijn beschreven met metadata, voldoen aan geldende standaarden.

OpenINTEL Active DNS Measurements 
Het OpenINTEL project registreert langdurig dagelijks de toestand van het internet Domain Name System (DNS). DNS verzorgt de cruciale vertaling van voor mensen leesbare namen in voor machines leesbare informatie. Door de toestand van DNS te registreren kunnen langetermijnontwikkelingen op het internet worden gevolgd en de veiligheid van internet worden verbeterd. Op dit moment verzamelt OpenINTEL data voor 207 miljoen domeinnamen wereldwijd, dat is meer dan 60 procent van alle domeinen op de wereld.

Prijsuitreiking
Rondom de prijsuitreiking op 28 november wordt een dag georganiseerd door RDNL, LCRDM, UKB werkgroep Research Data, NFU Data4LifeSciences en het Nationaal Platform Open Science voor onderzoekers en data stewards. Aanmelden voor deze dag kan online. Meer informatie over het programma volgt op deze webpagina.