Fusie beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD is een feit

Op 24 november heeft de fusie tussen de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD officieel zijn beslag gekregen. De drie verenigingen hielden die dag ’s middags hun Algemene Ledenvergaderingen, en sloten de middag af met één gezamenlijke vergadering waarin het nieuwe bestuur van de nieuwe KNVI gekozen werd. Met de fusie is een beroepsvereniging ontstaan die meer dan 200.000 Nederlandse professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt. De nieuwe KNVI zal vanaf 1 januari 2017 een duo-voorzitterschap hebben, bestaande uit Wouter Bronsgeest en Paul Baak.

De KNVI noemt het samengaan van de Ngi-NGN, de Vereniging SOD en KNVI in een persbericht ‘historisch’. ‘De vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in de huidige samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen. De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. De informatieprofessional 3.0 is dan ook een van de centrale thema’s van de vereniging. Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen is nu een nog rijker aanbod ontstaan voor informatieprofessionals. Dit rijke aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging hebben daarin een belangrijke rol door het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied,’ aldus de KNVI.

Tijdens de ALV van 24 november werd tevens ingestemd met de uitvoering van het plan KNVI2017 (pdf) en werd het nieuwe bestuur (pdf) voorgesteld.

De nieuwe KNVI wordt versterkt door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Marietje Schaake, Europarlementariër. Zij richt zich onder meer op digitale vrijheid en het Europese buitenlandbeleid. Klaas Brongers, Eric van Dijk, Stella Kuin, Marjolein Nieboer en Michel Wesseling zijn de leden van deze raad van Advies.
Het proces van het samengaan van de KNVI (Koninklijk Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals), de Vereniging SOD (vakvereniging voor documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie) en Ngi-NGN (beroepsvereniging van ICT-professionals) werd vorig jaar in gang gezet met het ondertekenen van intentieverklaringen door KNVI, SOD en Ngi-NGN.
Michel Wesseling nam op 24 november afscheid als voorzitter van de KNVI. Wesseling, die zes jaar voorzitter is geweest van de vereniging, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNVI op 24 november benoemd tot lid van verdienste.

Het is mogelijk de leden en de bestuurders van de KNVI te ontmoeten tijdens de ‘First Life’ nieuwjaarsborrel op 10 januari 2017 in restaurant Dauphine in Amsterdam.