Friese bibliotheken pakken uit met campagne Leen een Fries

Leen een Fries is een project van de Friese bibliotheken waarbij geen boeken maar mensen ‘geleend’ kunnen worden. De ’te lenen’ Friezen zijn nu vereeuwigd op bordkartonnen versies. Met deze beelden én een nieuwe campagne willen de bibliotheken de laagdrempeligheid van het project benadrukken.

De foto’s zijn gemaakt door de Friese fotografe Tryntsje Nauta, die onder andere werkt voor Keramiekmuseum Princessehof en De Correspondent. De beelden zijn sinds 12 april op de website en overige online kanalen van Leen een Fries te zien. Ook sieren ze folders, posters in verschillende formaten, advertenties van het project en displays in bibliotheken. Tot slot steken mini-kartonnen Friezen straks in de bibliotheken uit de boekenkasten bij het onderwerp dat hen past.

Neem ‘s een Fries mee
De Friezen werden voor de foto’s ‘geleend’ op de locatie die past bij hun activiteit: de Kanselarij in Leeuwarden, het dorp Spannum, een wijngaard, taalpodium Obe van Lân fan taal, een KNRM-reddingsstation en een schildersatelier.

De verschillende beelden moeten de laagdrempeligheid van het project aangeven: in plaats van een boek neem je een Fries mee uit de bibliotheek. Kennis opdoen, vermaakt worden, iets leuks te weten komen: het kan immers ook met de mensen die zich met een activiteit melden op het platform van Leen een Fries, door de Friese bibliotheken in 2017 opgestart.

Leeuwarden-Fryslân 2018
Dit jaar is Leeuwarden met heel Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa, dé kans om te laten zien wat we in huis hebben. De bibliotheken dragen met Leen een Fries stevig bij aan het programma, waarin de ‘mienskip’- Fries voor samenleving – een prominente rol heeft. Na 2018 moet Leen een Fries als voorbeeld van de bibliotheek in de moderne tijd blijven bestaan.

Leen een Fries

Leen een Fries is een initiatief van de Friese bibliotheken in het kader van LF2018, en blijft in de jaren hierna bestaan. Met het project willen de bibliotheken de ontmoeting en het uitwisselen van kennis en verhalen tussen mensen mogelijk maken. Iedereen kan meedoen, door een profiel aan te maken op www.leeneenfries.nl. Friezen en niet-Friezen kunnen elkaar lenen, daarnaast worden toeristen uitgenodigd om samen met een ‘leen-Fries’ op pad te gaan.