Frank Huysmans nog eens vijf jaar bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap

Per 1 september wordt Frank Huysmans opnieuw voor vijf jaar benoemd als bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap bij de Universiteit van Amsterdam. Huysmans vervult deze functie sinds 2005.

Voorafgaand aan de verlenging heeft het curatorium van de bijzondere leerstoel (dat bestaat uit drie leden, één namens de rechtspersoon (de KB), één namens de decaan van de faculteit en één namens het College van Bestuur van de universiteit) het functioneren van Frank Huysmans beoordeeld en overwogen of de bijzondere leerstoel nog steeds een welkome aanvulling vormt op het bestaande palet van onderwijs- en onderzoekvoorzieningen. ‘Op beide punten heeft het curatorium uitermate positief geoordeeld,’ aldus aldus Hotze Mulder van de Universiteit van Amsterdam.

Innovatie

‘De activiteiten (twee dagen per week) betreffen vooral onderwijs en onderzoek,’ licht Frank Huysmans toe. ‘Ik verzorg het master-keuzevak “Innovatie van de publieke informatievoorziening“, waarin de vernieuwing binnen de openbare bibliotheeksector wordt bestudeerd te midden van andere informatiediensten die vergelijkbare processen doormaken, zoals archieven en de journalistiek.’

Daarnaast begeleidt Huysmans momenteel vier PhD-projecten over openbare bibliotheken, informatievaardigheden en open access, en twee masterscripties. Met zijn onderzoek wil hij de vernieuwingsagenda van de openbare bibliotheeksector voeden met kennis.

Tot zijn verdere activiteiten behoren onder andere besturen, redacties van wetenschappelijke en vaktijdschriften, het reviewen van artikelen van anderen en het presenteren op congressen in binnen- en buitenland.

Plannen

De komende vijf jaar wil Huysmans proberen met collega’s van aanpalende vakgebieden een onderzoeksproject te starten waarmee hij beoogt scherp te krijgen hoe publieke informatiediensten zoals de openbare bibliotheek in de toekomst zullen kunnen functioneren. ‘Het gaat met name om waarin ‘m dat “publieke” bij informatie precies zit,’ zegt Huysmans.

‘Niemand betwijfelt serieus dat er een publiek belang gediend is bij het bouwen en onderhouden van dijken en wegen. Bij (toegang tot) informatie was dat vroeger ook het geval, maar wordt daar inmiddels door menigeen flink op afgedongen. Denk aan de publieke omroep, maar ook aan de openbare bibliotheek. Aan het nut voor de gemeenschap van een bibliotheek wordt tegenwoordig in gemeenteraden nogal getwijfeld. Ik wil dit vraagstuk van verschillende kanten belichten, politiek-bestuurlijk, sociaal-cultureel en ook economisch en juridisch,’ aldus Huysmans.

Frank Huysmans is daarnaast zelfstandig onderzoeker en adviseur bij WareKennis. Ook is hij redacteur bij IP | vakblad voor informatieprofessionals