Fontys start InnovatieHub Digitale Transformatie op High Tech Campus Eindhoven

Fontys Hogescholen begint aankomend studiejaar met een InnovatieHub Digitale Transformatie. Studenten, docenten, onderzoekers en organisaties zullen samen aan de slag gaan met actuele vraagstukken op het gebied van digitale transformatie. De Eindhovense High Tech Campus speelt hierin een belangrijke rol.

De huidige transformaties op het gebied van digitalisering gaan grote gevolgen hebben in het maatschappelijke en economische domein, weet de hogeschool. Studenten van Fontys werken binnen de nieuwe Innovatiehub aan vraagstukken die hierop betrekking hebben; van nieuwe verdienmodellen en toepassingen voor organisatie en mens als de ethische aspecten ervan. Denk aan hoe je met drones de stad slimmer kunt maken, bijvoorbeeld voor pakketbezorging.

Het onderwerp sluit naadloos aan bij het net gestarte lectoraat Moral Design Strategy met lector Bart Wernaart (zie het bericht eerder op deze site). Fontys wil zo de komende jaren investeren in praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van ethiek en technologie. Dat past uiteindelijk ook bij de doelstellingen van Fontys om een kennisinstelling te zijn met impact in de regio. Het lectoraat zal mede input leveren aan de digitaletransformatievraagstukken binnen de InnovatieHub Digitale Transformatie.

Interdisciplinair werken
‘In deze InnovatieHub staan samen leren en innoveren centraal’, zegt Yolanda Lentz, projectleider hybride leeromgevingen en docent bij Fontys. ‘Afstudeerders, stagiaires en minorstudenten vormen een team met studenten van andere opleidingen, coaches, onderzoekers en werkveldpartners. Het team gaat aan de slag om onderzoekend te werken aan mogelijke oplossingen. Omdat de vraagstukken dusdanig complex zijn, heb je meerdere disciplines nodig om ze op te lossen. Op die manier leren we studenten interdisciplinair te werken, maar ook voor docenten en werkveldpartners maakt dit onderdeel uit van levenlang leren.’

‘Wij kijken uit naar de komst van de Fontys-studenten naar de Campus en willen ze graag meenemen in de wereld van morgen’, zegt Hilde de Vocht, marketing & communicatiedirecteur van High Tech Campus Eindhoven. ‘Verbindingen met het Artificial Intelligence Center en de 5G Hub op het terrein zijn al gelegd, en andere initiatieven en bedrijven staan klaar om aan te sluiten.’

Op 24 juni is er een kick-off van de InnovatieHub op de High Tech Campus Eindhoven.