Figshare in Amsterdam

Verslag informatiemiddag Bibliotheek UvA/HvA

Op 30 mei jl. organiseerde de Bibliotheek UvA/HvA een informatiemiddag over de implementatie van ‘figshare for institutions’ bij de UvA en HvA. Figshare is een platform voor het opslaan, delen en publiceren van onderzoeksdata. Afgelopen mei zijn de eerste onderzoeksgroepen met UvA/HvA-figshare aan de slag gegaan.

Door: Janna Toebosch

Mark Hahnel, oprichter en CEO van figshare, legde in zijn presentatie uit dat het platform is ontstaan toen hij nog werkte als onderzoeker. Hij wilde niet alleen zijn artikelen kunnen delen, maar ook andere onderzoeksproducten zoals video’s, posters en presentaties. Omdat hij niets vond dat in deze behoefte voorzag, richtte hij figshare op. Het bedrijf is inmiddels flink uitgebreid, maar het doel ervan is hetzelfde gebleven: een voorziening bieden voor het beheren en verspreiden van onderzoeksdata.

Coördinator RDM-support bij de Bibliotheek UvA/HvA, Mariëtte van Selm, vertelde dat er bij de UvA en de HvA geen systeem was waar onderzoekers hun onderzoeksdata veilig konden opslaan, delen, publiceren en archiveren. Na een Europese aanbesteding koos de Bibliotheek voor het aanschaffen van figshare for institutions.

Zeer gebruiksvriendelijk
Een belangrijke factor in die keuze is de hoge gebruiksvriendelijkheid van figshare. Dit bevestigde UvA-onderzoeker Dušan Barok. Zijn internationale onderzoeksgroep had voor het NACCA-project een platform nodig voor het opslaan en onderling delen van data. Onafhankelijk van de Bibliotheek UvA/HvA kwam Barok na een benchmark study eveneens uit op figshare.

Een klein Bibliotheek/ICT-projectteam was verantwoordelijk voor de implementatie. De teamleden hielden tijdens het hele proces nauw contact met de medewerkers van figshare. Daarnaast overlegde het team regelmatig met contactpersonen van alle faculteiten over de functionaliteit en vormgeving van de figshareomgeving. Mariëtte van Selm benadrukte hoe belangrijk het was om deze contactpersonen te betrekken bij deze beslissingen om goed aan te kunnen sluiten bij de wensen van de gebruikers.

Figshare koppelen aan PURE
In mei 2017 zijn de eerste onderzoeksgroepen met UvA/HvA-figshare aan de slag gegaan. De volledige uitrol staat gepland voor de tweede helft van september 2017. Daarna wordt figshare gekoppeld aan PURE, zodat onderzoeksdata die via figshare worden gepubliceerd automatisch in PURE als onderzoeksresultaat worden geregistreerd.

Frank Heere van SURFsara, de ICT-samenwerkorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland gaf aan dat uit gesprekken tussen SURFsara en figshare blijkt dat het mogelijk is om opslagruimte van SURFsara aan figshare for institutions te koppelen. Dat zou het voor hogescholen en universiteiten makkelijker maken om figshare for institutions te implementeren. Binnenkort wordt de behoefte hieraan gepeild.

Verder lezen
> Hahnel, Mark (2017): How figshare for institutions came to be, what it is now and what it will become. figshare. doi.org/10.6084/m9.figshare.5091883.v1
> M. van Selm, (2017): How a Library acquires an RDM system, or: implementing figshare for institutions in Amsterdam. figshare. doi.org/10.21942/uva.5053501.v2
> Dušan Barok, (2017): NACCA.eu research data platform: user study, benchmark study and experience so far. figshare. doi.org/10.21942/uva.5053207.v1