Facsimile van Maria Sibylla Merians insectenboek verschenen

In 1705 verscheen Metamorphosis insectorum Surinamensium, een boek over de metamorfose van de insecten in Suriname. Van dit belangrijkste werk van Maria Sibylla Merian (1647-1717) is door Lannoo en de KB – in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam – een tweetalig facsimile (Nederlands en Engels) gemaakt. De basis hiervoor is het ingekleurde exemplaar van de eerste druk uit 1705 uit de KB.
Bijna driehonderd jaar geleden, op 13 januari 1717, overleed Maria Sibylla Merian (1647-1717). Ze was een eigenzinnige en ondernemende vrouw. Ze werd geboren in Frankfurt. Rond 1685 verliet ze haar man en vertrok met haar twee dochters naar Nederland, naar de Labadisten in Wieuwerd. Vervolgens trok ze naar Amsterdam waar ze kennismaakte met alle exotica die uit de Oost en de West aangevoerd werden. Tussen 1699 en 1702 reisde ze zelf naar Suriname.
Merian was een vrouw met veel talenten. Ze schilderde en graveerde. En ze bestudeerde nauwkeurig de bloemen en insecten die zij afbeeldde. In prachtige platenboeken deed ze verslag, ook over de insecten in Suriname.
Van haar belangrijkste werk, het boek over de metamorfose van de insecten in Suriname, is door Lannoo en de KB in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, een tweetalig facsimile (Nederlands en Engels) gemaakt, op basis van het ingekleurde exemplaar van de eerste druk uit 1705 uit de KB. Vier inleidingen onder redactie van Marieke van Delft (KB) en Hans Mulder (Universiteit van Amsterdam) introduceren Merian en haar kring, haar betekenis voor de biologie en de productie van haar plaatwerken.
Biologen van Naturalis Biodiversity Center determineerden alle diertjes en bloemen die op te platen te zien zijn. Marieke van Delft stelde een census samen van alle 67 bekende exemplaren. Op deze manier wordt het werk van deze bijzondere vrouw opnieuw onder de aandacht gebracht en komt een topstuk uit de KB bij de mensen thuis.
Meer informatie: www.sibyllamerian.com en een filmpje