Facelift voor onderwijsbibliotheken

Verschillende bibliotheken in het hoger en wetenschappelijk onderwijs openden onlangs op een nieuwe locatie of werden in een nieuw jasje gestoken. InformatieProfessional zette er vijf op een rij.

Utrechtse UB officieel heropend

Op 3 september openden scheidend collegevoorzitter Yvonne van Rooy en burgemeester Aleid Wolfsen officieel de gerenoveerde Universiteitsbibliotheek Binnenstad van de Universiteit Utrecht. De renovatie van het complex aan de Drift, gevestigd in het oude paleis van Lodewijk Napoleon, startte in 2007. Twee jaar later trok de bibliotheek Letteren al in het deels gerenoveerde pand. Nu hebben zich daar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Wijsbegeerte aan toegevoegd. In het lichte en transparante gebouw werden technische zaken zoals kabelgoten en ook lampen, boekenkasten, studietafels en andere onderdelen van het interieur benaderd als een integraal onderdeel van de architectuur. ‘Ze dienen tezamen een doel: een aangename ontmoetingsplaats creëren voor educatie en onderzoek, en voor staf en studenten,’ aldus communicatieadviseur Stephanie Helfferich.

Bibliotheek Haagse Hogeschool krijgt make-over

De bibliotheek in het hoofdgebouw van de Haagse Hogeschool is na vijftien jaar drastisch heringericht. In een tevredenheidsonderzoek noemden de gebruikers gebrek aan rust, onvoldoende gelegenheid om samen aan de computer te werken, ontoereikende klimaatbeheersing en te weinig licht op de werkplek. Daar is nu aan gewerkt.

Na een verbouwing van zes weken opende de bibliotheek op 24 augustus weer haar deuren. Nieuw is de lange bank met twaalf ‘cafétafels’, alsook een rond studie-eiland waar individueel gestudeerd kan worden. Zo zijn individuele en groepsstudeerders van elkaar gescheiden.

‘De boekencollectie is voor deze gelegenheid grondig gesaneerd op grond van de uitleenfrequentie. Per saldo is ruim vijftien procent van de collectie afgestoten,’ zegt bibliothecaris Jan Companjen. ‘Ook hebben we tijdens de sluiting van de bibliotheek alle boeken van RFID-chips voorzien. In oktober stappen we over op selfservice bij uitleen/inname. Op dit moment zijn we ook bezig met de implementatie van een linkresolver en een voorziening voor simultaan zoeken, ofwel federated search.’

Nieuw Onderwijscentrum Erasmus MC

Met het begin van het academisch jaar 2012-2013 heeft het Erasmus MC in Rotterdam een nieuw Onderwijscentrum, waarvan de Medische Bibliotheek het kloppend hart is. Het Rotterdamse bureau Claus en Kaan Architecten heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door grote hotellobby’s en bibliotheken. ‘Beeldbepalende elementen in dit ontwerp zijn het glazen dak dat het hele plein overspant, en een 35 meter lange boekenwand met wetenschappelijke boeken en tijdschriften,’ aldus Frans Mast, directeur van de Medische Bibliotheek. ‘De boekenwand bevat 1500 meter boeken en tijdschriften.’

Het Onderwijscentrum heeft naast een grote variatie aan onderwijszalen, vierhonderd studieplekken op het onderwijsplein, verschillende concentratiewerkplekken en projectgroepruimten. Ook PhD’s en assistenten in opleiding tot medisch specialist volgen een deel van hun onderwijsprogramma in deze omgeving. Het Onderwijscentrum is de werkomgeving voor docenten, maar ook onderzoekers bezoeken het Onderwijscentrum om gebruik te maken van de faciliteiten van de Medische Bibliotheek.

Haagse hotelschool / Mediatheek opent in Amsterdam op nieuwe locatie

De Amsterdamse vestiging van Hotelschool The Hague huist sinds het nieuwe studiejaar in een deel van het voormalige Getronics-gebouw, in de Jan Evertsenstraat. De nieuwe behuizing voor 1200 studenten, die een gehele metamorfose heeft ondergaan, bevat tevens een campus voor de eerstejaarsstudenten. ‘De mediatheek bevindt zich naast de kamers waar de eerstejaars wonen. Mede daarom hebben we de openingstijden verlengd. De mediatheek is nu tot 21 uur geopend,’ aldus Marjolein van den Berg, Media Centre Officer. ‘Verder gaan we voor het uitlenen ook over op een selfservicesysteem.’

Nieuw Library Learning Centre Den Haag

Sinds 3 september heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) een zesde bibliotheeklocatie. Het betreft het Library Learning Centre van de Faculteit Campus Den Haag, gevestigd in het geheel vernieuwde pand aan de Schouwburgstraat. ‘Behalve als plek, als learning commons, is het nieuwe Library Learning Centre voor staf en studenten belangrijk vanwege de mogelijkheid om online aangevraagde fysieke (papieren) bibliotheekmaterialen uit onze Leidse bibliotheeklocaties naar Den Haag te laten komen,’ aldus Josje Calff, adjunct-directeur Universitaire Bibliotheken Leiden. ‘Het selfservicesysteem bestaat, evenals in de UB in Leiden, uit een uniek lockersysteem. De aanvrager houdt zijn pasje voor de scanner om de locker te openen waarin zijn boeken klaarliggen. Zodra de locker opent, registreert het systeem automatisch dat de materialen uitgeleend zijn.’

De open opgestelde, niet-uitleenbare collectie is zeer beperkt, aldus Calff. ‘Hier staan alleen de belangrijkste naslagwerken en studieboeken voor de vakken die in Den Haag gedoceerd worden. Het bleek voorlopig te ambitieus om de Haagse bibliotheekvoorziening volledig digitaal op te zetten. Uit een vooronderzoek werd duidelijk dat slechts elf procent van de verplichte tentamenliteratuur momenteel digitaal verkrijgbaar is.’

‘Studiezaal samenwerken’ in UBA geopend

Op 28 augustus is de nieuwe ‘studiezaal B 2.01 samenwerken’ officieel geopend. De zaal bevindt zich op de tweede verdieping in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam aan het Singel en is bedoeld voor het samenwerken in groepen. Er zijn 120 werkplekken zonder pc, coupéruimtes en loungehoeken, samenwerkhoeken met whiteboards, groepsruimtes en vier pc’s voor kort gebruik. De huisregels wijken af van die in de andere studiezalen van de UB: zo is hardop overleggen toegestaan. Studenten hebben in een enquête uit 2011 aangegeven behoefte te hebben aan meer samenwerkplekken.

De ‘proefstudenten’ hebben verklaard dat zij ‘niet meer uit de zaal weggaan’, aldus Robin van Schijndel, hoofd Publieksdiensten. ‘In de tentamenperiode veranderen we enige weken van “regime” en is de zaal voor individueel studeren bestemd.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 10 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen