Expertmeeting ‘Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog’

Op 12 maart a.s. vindt bij de Universiteit Utrecht de expertmeeting ‘Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog’ plaats in Utrecht. Deze expertmeeting heeft als doel partners uit de wetenschap, het onderwijs en het maatschappelijk veld en beleid bij elkaar te brengen, om een inventarisatie van kansen en uitdagingen voor mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog te maken. 

Tijdens de expertmeeting wordt ernaar gestreefd om oog te krijgen voor een mediawijsheid-aanpak die gericht is op nieuwkomers in Nederland (zoals bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs binnen internationale schakelklassen). Ook wordt er gefocust op het versterken van mediawijsheid voor interculturele dialoog met als doelgroep de bestaande gemeenschap van Nederlandse leerlingen.

Meer informatie is hier te vinden.

(Foto: pixabay.com)