Experimenteren in FryskLab

Voorheen deed deze bus dienst als mobiele bibliotheekvoorziening. Sinds september 2013 is de bus door Bibliotheekservice Fryslân (BSF) omgebouwd tot het eerste mobiele BibliotheekFabLab in Europa: een werkplaats waar je zelf digitale productiemachines kunt bedienen. Het initiatief heeft de naam FryskLab gekregen en richt zich voornamelijk op bovenbouw basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs hebben de aandacht. De komende drie jaar wil BSF onderzoeken hoe creatieve maakprocessen bijdragen aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van kinderen en jongeren.

Onlangs is met subsidie van SNS REAAL de pilot ’FryskLab Elements’ gestart: een onderwijsprogramma rond de thema’s watertechnologie, duurzame energie en ‘nieuwe ambachtelijkheid’. En in april begint FryskLab, dankzij subsidie van SIOB, de pilot ‘Fab the Library’. Dit betreft een leergang voor bibliotheken om zelf met een FabLab aan de slag te gaan.

www.frysklab.nl

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen