Europese perspectieven: Naar Århus voor digitale duurzaamheid

Door: Irene Haslinger

Het Europese Project SCAPE (SCAlable Preservation Environments) ontwikkelt tools voor het uitvoeren van duurzaamheidsstrategieën. Deze softwaretools helpen collectiebeheerders om duurzaamheidsacties te plannen. Bijvoorbeeld een ‘digitale magazijncontrole’: wat staat er in ons digitaal magazijn en wat is de conditie van het materiaal?

Het bijzondere van de tools is dat ze ‘schaalbaar’ zijn. Dit betekent dat ze kunnen worden aangepast aan de omvang en complexiteit van de collecties. SCAPE werkt niet alleen aan een infrastructuur waarbinnen de tools kunnen worden gebruikt, maar ook aan de strategische kant van duurzaamheid: wat is de visie van een organisatie op digitale duurzaamheid, en welke stappen moet een organisatie zetten om die visie te kunnen verwezenlijken?

Op 13 en 14 november organiseert SCAPE een tweedaagse cursus bij de Staats- en Universiteit bibliotheek in Århus, Denemarken. De cursus is interessant voor iedereen die dagelijks te maken heeft met de duurzaamheid van digitale collecties: bibliothecarissen en archivarissen, digitale curatoren, beleidsontwikkelaars, beheerders van digitale repositories en softwareontwikkelaars. Centraal staat de vraag: hoe kan een organisatie haar digitale duurzaamheidsstrategie vertalen naar een concrete planning voor het uitvoeren van acties op het gebied van digitale duurzaamheid?

Hiervoor moet een organisatie niet alleen een duurzaamheidsstrategie hebben, maar ook een duidelijk beeld van de eigenschappen van de digitale collectieonderdelen. Daar kunnen tools bij helpen: SCOUT kan duurzaamheidsrisico’s automatisch helpen opsporen en PLATO is behulpzaam bij het nemen van duurzaamheidsbeslissingen, onder andere op basis van eigenschappen van collecties en vergelijking van digitale objecten.

Als er eenmaal een planning ligt en de uitvoering is begonnen, dan is de klus nog niet geklaard. Digitale duurzaamheid is een cyclisch proces: steeds opnieuw moet bekeken worden of collecties nog aan duurzaamheidseisen voldoen, en of er veranderingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op risico’s en kansen. Die veranderingen kunnen zowel betrekking hebben op (nieuwe) collecties als op de omgeving. Dus naast planning en uitvoering is monitoring van belang.

www.scape-project.eu; scape-preservation-planning.eventbrite.co.uk

Irene Haslinger is programmamanager Europese Projecten bij de Koninklijke Bibliotheek.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 8 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen