Eugene Garfield, bedenker van de citatie-indexen, overleden

De Amerikaanse linguïst, zakenman en een van de founding fathers van bibliometrie en scientometrie Eugene Garfield is op 26 februari jl. overleden. Hij is 91 jaar geworden.

Eugene Garfield (1925-2017), die chemie heeft gestudeerd, ontwikkelde de citatie-indexen. Deze voorgangers van het Web of Science (WoS) betekenden een revolutie in de wereld van de wetenschappelijke informatie. Het maakte Garfield tot een van de meest visionaire figuren in de bibliometrie en scientometrie.

Garfield richtte in 1955 het Institute for Scientific Information (ISI) op, dat in 1992 werd overgenomen door Thomson Scientific & Healthcare. Verder lanceerde Garfield in 1986 The Scientist, een magazine voor onderzoekers.

Lees verder op www.cwts.nl