EU-subsidie voor Brabants project voor dashboard slimme stad

De Europese Unie heeft ruim 800.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het Smart City Monitor-project, een samenwerking tussen de gemeente Den Bosch, gemeente Breda, Jheronimus Academy of Data Science, Breda University of Applied Sciences, Argaleo en Geodan.

De Smart City Monitor verzamelt data over een stad en geeft in een digitale tweeling van de stad meer inzicht in bijvoorbeeld bezoekers- en verkeersstromen in het centrum, maar ook in de luchtkwaliteit en de beleving van bezoekers. In de digital twin worden verschillende data aan elkaar gekoppeld, wat informatie oplevert om voorspellingen te kunnen doen en met passende oplossingen te kunnen komen. Denk aan slimme bevoorrading, duurzaam vervoer en verdere vergroening, of aan ondernemers die hun planning en marketing kunnen afstemmen op voorspelde drukte. Inzicht in verblijfsduur en verplaatsingen helpt ook om knelpunten in bijvoorbeeld veelgebruikte fiets- en autoroutes op te lossen, of om evenementen meer te verspreiden over ruimte en tijd.

Het Smart City Monitor-project is onderdeel van het REACT-EU-programma. Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel na de coronacrisis. Het project loopt tot eind 2023.