Eerste Nederlandse Accountability Hack

Op 9 september, net voor Prinsjesdag, vindt de eerste hackathon voor overheidsfinanciën plaats. Programmeurs kunnen tijdens deze zogeheten Accountability Hack apps maken met open data over de financiën om zo de Nederlandse overheid transparanter te maken. Het is een initiatief van de Algemene Rekenkamer, verschillende ministeries, CBS en Open State Foundation.

Speciaal voor de hackathon stelt het ministerie van Financiën eenmalig een dataset met data over de begrotingsvoorbereiding, uitvoering en verantwoording ter beschikking. De ontwikkelden apps kunnen helpen om geldstromen en prestaties van de overheid te monitoren, inwoners beter te laten participeren en overheden ter verantwoording te kunnen roepen.

Minister Dijsselbloem van Financiën onderstreept het belang van transparantie en het hergebruik van financiële overheidsdata. Het kabinet verwacht dat over vijf jaar alle financiële data als open data beschikbaar zijn.